Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

[Bài tập và source code] Môn Lý Thuyết Đồ Thị - BT1

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Wed Oct 12, 2011 11:27 am


  [Bài tập và source code] Môn Lý Thuyết Đồ Thị - BT1
  Code:

  http://www.mediafire.com/?mz33q4d14eupb06
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #2

   on Wed Oct 12, 2011 11:31 am

  include
  #include
  #include
  {
  clrscr();
  int a[10][10],b[10][10],c[10][10],d1,d2,d,min;
  void input()
  {
  fstream f("matran.text",ios::in);
  f>>n>>d1>>d2>>d;
  for(int i=0;i{
  for(int j=0;jf>>a[i][j];
  }
  f.close();

  void main()
  {
  clrscr();
  input();
  cout<<"n so dang & cot cua ma tran :"<cout<<"dinh 1"<cout<<"dinh 2"<cout<<"do dai duong di can tim la "<for(int i=0;ifor(int j=0;j{
  gotoxy(5+3*j,5+i);
  cout<}
  for(i=0;ifor(j=0;j{
  b[i][j]=a[i][j];
  c[i][j];
  }
  while(c[d1-1][d2-1]==0&& min{
  for(int k=o;kfor(i=0;ifor(j=0;jc[i][j]=a[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
  for(i=0;ifor(j=0;jb[i][j]=c[i][j];
  min++;
  }
  cout<<" duong di ngan nhat la:"<getch();
  }

  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]