Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Odin HDD Encryption 6.6.3 - Khóa ổ đĩa cứng

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Wed Oct 12, 2011 8:00 pm


  Odin HDD Encryption 6.6.3| 1.5 MB  OdinHDDEncryption cho phép bạn tạo ra nhiều phân vùng bảo mật và di chuyển chúng từ máy này sang máy khác mà vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu bên trong.

  Features:

  EnCrypt entire Hard Disk, Hard Disc Partition, VHD, USB
  allows both, the encryption of parts or 100% of your HardDisk ,VHD,file volume, as well as the creation of a virtual container file that will store all the encrypted information.And it can also optionally automatically request the users authentication data as soon as the USB device is inserted. When the USB disk is removed from the computer, all the data are automatically inaccessible to unauthorized persons.
  Odin HDD Encryption

  Easy to operate,Protect data from virus infection
  HDD Encryption software requires minimal administration and user training. Disk encryption is completely transparent, requiring no change in the way users work with the computer and it will protect your data even if your computer be infected by virus.
  Odin HDD Crypto

  Maximize Your Security, Minimize Your Risk
  protects your data with very fast and a true "on the fly" disk encryption process. Other products that claim to be "on the fly" decrypt an entire file and load it into memory, creating significant security risks. HDD encrypt software is smarter and more secure because it decrypts only the specific portion of a file that is in use. Unprotected data never resides on a encrypted hard drive. .
  Odin Photo Sticky, Photo Editor,Big-head Photo Creator - Editing function

  Disk Partition and file volume encryption
  allows both, the encryption of an entire Hard Disk partition, as well as the creation of a virtual container file that will store all the encrypted information..

  Works on any Storage Medium
  works on any kind of Hard Disk, and removable medium such as Floppy-, Zip-, Jazz-, Sygate-, CD-Rom, DVD- Drives etc… and manages up to 16 TERABITE of encrypted data or 4 GB .

  OS : Win XP/2000/Vista/Win 7
  Language : English

  Home Page - [You must be registered and logged in to see this link.]  ====================TẠM DICH ===========================

  Odin HDD Encryption 6.6.3 | 1,5 MB  OdinHDDEncryption allowed bạn tạo ra nhiều partitions bảo mật and move them từ máy này sang máy khác mà still make sure một toàn data liệu bên trong.

  Các tính năng:

  Mã hóa toàn bộ đĩa cứng, đĩa cứng phân vùng, VHD, USB
  cho phép cả hai, mã hóa các bộ phận hoặc 100% của đĩa cứng của bạn, tập tin, khối lượng VHD, cũng như tạo ra một file container ảo sẽ lưu trữ tất cả các information.And mã hóa nó cũng có thể tùy chọn tự động yêu cầu dữ liệu xác thực của người sử dụng càng sớm như là thiết bị USB được chèn vào. Khi ổ đĩa USB được lấy ra từ máy tính, tất cả các dữ liệu tự động không thể tiếp cận cho người trái phép.
  Odin HDD Encryption

  Dễ dàng để hoạt động, Bảo vệ dữ liệu khỏi bị nhiễm trùng vi-rút
  Ổ cứng mã hóa phần mềm đòi hỏi chính quyền tối thiểu và đào tạo người sử dụng. Đĩa mã hóa là hoàn toàn minh bạch, không cần thay đổi cách người dùng làm việc với máy tính và nó sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn ngay cả khi máy tính của bạn bị nhiễm bởi virus.
  Odin HDD Crypto

  Tối đa hóa an ninh, Giảm thiểu rủi ro của bạn
  bảo vệ dữ liệu của bạn với rất nhanh và thực sự "bay" quá trình mã hóa đĩa. Các sản phẩm khác yêu cầu bồi thường "bay" giải mã toàn bộ tập tin và tải nó vào bộ nhớ, tạo ra rủi ro bảo mật quan trọng. Ổ cứng mã hóa phần mềm thông minh hơn và an toàn hơn bởi vì nó chỉ giải mã các phần cụ thể của một tập tin được sử dụng. Dữ liệu không được bảo vệ không bao giờ nằm ​​trên một ổ đĩa cứng được mã hóa. .
  Chú ý Odin ảnh, Photo Editor, Big đầu Photo Creator - Biên tập chức năng

  Phân vùng đĩa và mã hóa khối lượng tập tin
  cho phép cả hai, mã hóa toàn bộ một phân vùng đĩa cứng, cũng như tạo ra một file container ảo sẽ lưu trữ tất cả các thông tin được mã hóa ..

  Hoạt động trên bất kỳ phương tiện lưu trữ
  hoạt động trên bất kỳ loại đĩa cứng, và phương tiện di động như đĩa mềm, Zip, Jazz, Sygate, CD-Rom vv DVD-ổ đĩa, ... và quản lý lên đến 16 TERABITE mã hóa dữ liệu hoặc 4 GB.

  Hệ điều hành: Win XP/2000/Vista/Win 7
  Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  Trang chủ - [You must be registered and logged in to see this link.]


  Code:

  http://www.mediafire.com/?2h8lvucc15irt6r
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]