Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Nhập xuất tiếng Việt trong Pascal với thư viện TCVN

Share
  Xếp
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 26

  Đến từ : HCM

  Ngày Tham gia : 13/06/2011

  Tổng số bài gửi : 380

  #1

   on Thu Oct 13, 2011 12:35 am

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  [You must be registered and logged in to see this link.], [You must be registered and logged in to see this link.], [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

  Tháng 7062011


  TCVN - gõ tiếng Việt trong Pascal
  Bạn đã từng nghe đến gõ tiếng Việt trong chế độ đồ họa của Pascal, hay gõ tiếng Việt trong Pascal với VietRes,… không rắc rối như vậy, tất cả những gì bạn cần là thư viện TCVN cho Pascal và bạn sẽ có được:

  • Hiển thị tiếng Việt mã TCVN3 trong chế độ văn bản của Pascal (Turbo Pascal)
  • Hàm chuyển đổi kí tự dạng Telex (ví dụ: tieesng Vieejt) và VNI (ví dụ: tie61ng Vie65t) thành tiếng Việt mã TCVN3
  • Hàm nhập tiếng Việt (bộ gõ tiếng Việt) kiểu Telex và VNI
  Một đoạn code ví dụ:
  USES tcvn;
  VAR s:STRING;
  BEGIN
  loadfont;
  writeln(telex('Ddaay laf moojt dofng tieesng Vieejt'));
  write(telex('Nhaajp tieesng Vieejt kieeru'),' Telex: ');
  s:=readt;
  writeln(telex('Chuooxi bajn ddax nhaajp laf:'));
  writeln(s);

  write(telex('Nhaajp tieesng Vieejt kieeru VNI'));
  s:=readv;
  writeln(telex('Chuooxi bajn ddax nhaajp laf:'));
  writeln(s);

  readln;
  unloadfont;
  END.  Và đây là kết quả:

  Trước hết cần khai báo sử dụng thư viện TCVN bằng uses TCVN;
  Đầu chương trình cần nạp font tiếng Việt bằng thủ tục loadfont;
  Chuyển đổi một chuỗi Telex thành tiếng Việt bằng hàm Telex, chuyển đổi một chuỗi VNI thành tiếng Việt bằng hàm VNI
  Nhập vào một chuỗi tiếng Việt bằng kiểu gõ Telex dùng hàm readT, kiểu gõ VNI dùng hàm ReadV (chỉ cho phép gõ dấu ngay sau nguyên âm chứ không cho phép gõ dấu tự do như Unikey)
  Trước khi kết thúc chương trình cần gỡ bỏ font tiếng Việt và nạp lại font hệ thống bằng hàm unloadfont;
  Tải về: [You must be registered and logged in to see this link.]
  (Tải về, cài đặt và sử dụng. Xem thêm hướng dẫn sử dụng tại Start -> All Program -> Turbo Pascal ->TCVN)