Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tính chu vi hình tam giác trên hệ trục tọa độ với C#

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Fri Oct 14, 2011 4:59 pm

  Code mình tự chế có sai thì mong mấy bạn thông cảm.

  Code:
   
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;

  namespace ConsoleApplication1
  {
      class Program
      {
          static void Main(string[] args)
          {
              TS A = new TS(1,2); // khởi tạo biến A có kiểu là TS
              TS B = new TS(2,3);
              TS C = new TS(3,4);
              double q ; // không biết tại sau lại là double nửa. Tui nghĩ là do minh dùng lênh Math.sqrt thì nhất định phải là double
            double w ;
              double e;
              q = A.KC(B); // lưu trử giá trị của cạnh AB
              w = B.KC(C);// lưu trử giá trị của cạnh BC
              e = C.KC(A);// lưu trử giá trị của cạnh CA
              double s;
              s = q + w + e; // chu vi

              Console.WriteLine("{0}",s);

          }
          public class TS
          {
              private double x;
              private double y;
              public double X
              {
                  get
                  {
                      return x;
                  }
                  set
                  {
                      x = value;
                  }
              }
              public double Y
              {
                  get
                  {
                      return y;
                  }
                  set
                  {
                      y = value;
                  }
              }
  // khởi dựng
              public TS()
              {
                  x = 0;
                  y = 0;
              }
              public TS(TS a)
              {
                  x = a.x;
                  y = a.y;
              }
              public TS(double a, double b)
              {
                  x = a;
                  y = b;
              }
              public double KC(TS h)
              {
                  double c;

                // c = Math.Pow(Math.Pow((h.x - this.x), 2) + Math.Pow((h.y - this.y), 2), 1.0 / 2);//tim duoc tren mang
                  c = Math.Sqrt (Math.Pow((h.x - this.x), 2) + Math.Pow((h.y - this.y), 2));// cái này thì tự sử
                  return c;
              }
          }
      }
  }
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]