Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tìm dãy Fibonaci c#

Share
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 27

  Đến từ : hcm

  Ngày Tham gia : 30/07/2011

  Tổng số bài gửi : 250

  #1

   on Sat Oct 29, 2011 9:50 am

  Main.cs

  CODE:
  Code:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  public class fibo
  {
      public static void Main()
      {
          int n;
          Console.Write("Nhap vao n(n > 0): ");
          n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          bai16 x = new bai16(n);
          Console.Write("F{0} = ", n);
          x.fibonaci();
          Console.Read();
      }
  }  Program.cs
  Code:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  public class bai16
  {
      int n;
      public bai16(int n)
      {
          this.n = n;
      }

      public void fibonaci()
      {
          int i,f1 = 1, f2 = 1, f;
          if (n == 1) Console.Write("{0}", f1);
          else Console.Write("{0} {1} ", f1, f2);
          for (i = 2; i < n; i++)
          {
              f = f1 + f2;
              Console.Write("{0} ", f);
              f2 = f1;
              f1 = f;
          }
      }
  }