Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tạo 1 cái Shoutbox đơn giản

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Tue Nov 01, 2011 10:46 am

  Tạo 1 cái Shoutbox đơn giản

  Tạo 1 cái Shoutbox đơn giản


  B1: Tạo 1 DB như sau:

  Code:

  CREATE TABLE `tagboard` (
  `id` int(7) NOT NULL auto_increment,
  `name` varchar(250) NOT NULL default '',
  `comments` text NOT NULL,
  `date` timestamp(14) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=419 ;

  B2:Viết 1 file config.php có nội dung như sau:


  PHP Code:
  Code:
    <?
  $dbuser=""; //Database Username
  $dbname=""; //Database Name
  $dbpass=""; // Database Password
  ?>

  B3:Tạo 1 file tag.php có nôi dung như sau:


  Code:
  Code:
  <iframe src="view.php" name="tag" width="179" height="130" frameborder=0 marginwidth="0" marginheight="0">
  </iframe>
  <form method="POST" ACTION="todo.php">
  <input type="text" NAME="name" Value=">">
  <textarea NAME="post" cols="27" rows="3"></textarea>
  <input TYPE="submit" value="Submit">


  B4:Tiếp theo là file todo.php


  PHP Code:
  Code:
  <?php
  if ($name == '' || $post == ''")
  {
  die ("Please fill all fields. Click <a HREF=tag.php>here</a> to return.");
  }
  include('config.php');

  $post = preg_replace("/</","<",$post);
  $post = preg_replace("/>/",">",$post);
  $post = nl2br($post);
  $comments = "$post";
  }

  $c=mysql_connect("localhost","$dbuser","$dbpass");
  mysql_select_db($dbname);
  $todo="INSERT INTO tagboard (id,name,comments,date) VALUES('','$name','$comments',now())";
  $solution = mysql_query($todo) or die (mysql_error());
  if ($solution)
  {
  ?>
  <meta http-equiv="refresh" content="0;url=tag.php" >
  <?
  }
  ?>

  B5:Cuối cùng là file view.php


  PHP Code:
  Code:
    <?php
  include('config.php');
  //Kết nối DB
  $c=mysql_connect("localhost","$dbuser","$dbpass");
  //Lựa chọn DB
  mysql_select_db($dbname);
  //Lựa chọn tên DB
  $todo='SELECT * FROM `tagboard` order by id desc LIMIT 50';
  $solution=mysql_query($todo);
  while ($place = mysql_fetch_array($solution))
  {
  $id=$place["id"];
  $comments=$place["comments"];
  //là nơi hiển thị trên trang web
  ?>
  »<b><? echo "$place[name]"; ?></b><? echo ": $comments<br>" ; ?>
  <?
  }
  ?>

  Chúc bạn thành công !
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]