Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Đây là code bán hàng trực tuyến pro nhất hiện nay, chức năng và quản lý + bảo mật đều rất tốt, Skin đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn!
Download bản gốc code ECSHO, được dịch sang tiếng Việt hoàn chỉnh

Code: [You must be registered and logged in to see this link.]
Database: [You must be registered and logged in to see this link.]
pass: gaugau.vn272

Cấu hình trong folder: data/config
Đường dẫn trang quản lý:
[You must be registered and logged in to see this link.] cua ban .com/admin
user: administrator
pass: gaugau.vn272

Share bộ 5 skin của themes 360 dành cho ECShop 2.7.2
Demo theme 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
Demo theme 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
Demo theme 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
Demo theme 4: [You must be registered and logged in to see this link.]
Demo theme 5: [You must be registered and logged in to see this link.]

Tải themes 360 (5 skin ): [You must be registered and logged in to see this link.]

Themes 3cShop : [You must be registered and logged in to see this link.]

pass mediafire: gaugau.vn272

Nếu các bạn cần bản mình đang dùng , thì mình sẽ share luôn