Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Trọn bộ Video Khoa Học Tự Nhiên new

Share
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 27

  Đến từ : hcm

  Ngày Tham gia : 30/07/2011

  Tổng số bài gửi : 250

  #1

   on Wed Jan 18, 2012 10:40 pm


  Trọn bộ Video Khoa Học Tự Nhiên  Tin học văn phòng ( 1DVD - 6CD)
  1.MBooK Tin Học Văn Phòng A ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5039314853094b0a085d27c407d4c31e46

  2.MbooK Tin Học Văn Phòng B ĐHTN

  Code:

  UP thiếu !

  3.MBooK Ôn Thi Chứng Chỉ A ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50b4c89e23df26eed10844236515464836

  4.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Microsoft Access ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5039314853094b0a087ec2adf5ae0c10e8

  5.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Photoshop ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5039314853094b0a084da018f8c462ba45

  6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5039314853094b0a08647226d9f56e5e5d

  P/S : Đang UP

  Ngành Đồ Họa.
  1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPII_ĐHTN
  a) Mỹ Thuật cơ bản

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc507dca40c8194205c0b99f3f1679ee9294

  b) Xử lý ảnh với PS CB

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc507dca40c8194205c04df0d6082f1c2cd0

  c) Thiết kế mẫu với CorelDraw

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50042aa5b47eedb4e04d71ee60c1ce7296

  d) Ý tưởng thiết kế

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50042aa5b47eedb4e0a4648785df63f216

  1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPIII_ĐHTN
  a) Xu.ly.anh.voi.PS.NC

  Code:

  UP Thiếu Bùn(

  Dàn trang với InDesign

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc509c70227a6382215764328c9cace34742

  c) Mbook.Illustrator

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5087e529ec3982d797f0a154af670496da

  a) Mỹ Thuật Ứng Dụng

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5098cc8af79c5cad9e4df0d6082f1c2cd0

  3.MBooK Thiết kế Web - HP4 ĐHTN
  a) Adobe Photoshop

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc509ea68b454c7ca4184df0d6082f1c2cd0

  b) Dreamweaver

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc509ea68b454c7ca418bf1b77d2eb488dac

  c) Mỹ Thuật Web

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5098cc8af79c5cad9ef85d402b9fc3640c

  d) Macromedia Flash

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50ed175b587274f55f64328c9cace34742

  4.MBooK 3D Phim HP5_ĐHTN
  a) Hoat.hinh.3D

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50e677ffc70a4ca36d77b784fef9ed9be3

  b) Hiệu ứng phim với AffterEffec

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50e677ffc70a4ca36d9b20786b9a6e1ed0

  c) Kỹ Thuật In

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50e677ffc70a4ca36d16f8cf40558950b4

  5.MBook Xử lý phim Premiere

  Code:

  Chưa Up

  Ngành Lập trình ( 1DVD )
  1.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50042aa5b47eedb4e0f85d402b9fc3640c

  2.MBooK Kỹ Thuật Lập Trình VB.net 2CD ĐHTN
  CD1

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50ed175b587274f55f77b784fef9ed9be3

  CD2

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50ed175b587274f55f416b94653a3044fd

  3.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Web 2CD HP4_ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc509ea68b454c7ca418d9ecd7d091ba63d2


  Code:

  http://www.mediafire.com/?jznwld5yzzb

  4.MBook Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever HP5_ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50042aa5b47eedb4e00ac99885da44e881

  5.MBook Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống HP5_ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc509ea68b454c7ca418daada8390b259c5f

  Ngành mạng máy tính( 1DVD )
  1.MBooK Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính - HPII (Video_ĐHTN)
  CD1

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5087e529ec3982d797f7e866bfb1230ce0

  CD2

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5087e529ec3982d797b878de785cc0f59e

  2.MBooK Bài tập Quản Trị Mạng Windows Server - HPIII (Video_ĐHTN)

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5098cc8af79c5cad9e597b5d7f10aaff85

  3.MBooK Quản Trị Mạng Linux 2CD - HPIV (Video_ĐHTN)
  CD1

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5087e529ec3982d797d9ecd7d091ba63d2

  CD2

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5098cc8af79c5cad9e0ac99885da44e881

  4.MBooK Bài tập Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD - HPV (Video_ĐHTN)
  CD1

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50ed175b587274f55fb16e5c9d3b204475

  CD2

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc505306f04aba8e13f287095ac91101628c

  Ngành công nghệ web
  2.MBooK Quản Trị Dịch Vụ Mạng - HP3 (Video_ĐHTN

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5098cc8af79c5cad9edaada8390b259c5f

  3.MBooK Nhập Môn Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc5098cc8af79c5cad9e292b492bd5edc68e

  4.MBook Kỹ Thuật Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50ed175b587274f55f935cbde7375ca78c

  5.MBook Lập Trình Ứng Dụng Quản lý Trên Web - HP5 (Video_ĐHTN)

  Code:

  http://www.mediafire.com/?sharekey=83371c9946c5d0b10c814df2efeadc50042aa5b47eedb4e0a543906a5faff527