Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

code Giải phương trình bậc 2 bằng pascal

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Thu Aug 11, 2011 9:24 pm

  Giải phương trình:
  Code:

  Code:
  Var a, b, c, x1, x2: real;

  Procedure Nhapabc(var aa,bb,cc: real);
  Begin
  Write('a='); Readln(aa);
  Write('b='); Readln(bb);
  Write('c='); Readln(cc);
  End;

  Procedure GPTB2;
  Var Delta: real;
  Begin
  Delta:=sqr(b)-4*a*c;
  If Delta<0 then Writeln('Phuong trinh vo nghiem.')
  Else
  If Delta=0 then
  Begin
  Write('Phuong trinh co nghiem kep : ');
  Write('x1,2=',-b/(2*a):8:2);
  End
  Else
  Begin
  x1:=(-b+sqrt(Delta))/(2*a);
  x2:=(-b-sqrt(Delta))/(2*a);
  Writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la :');
  Writeln('X1=',x1:8:2,', X2=',x2:8:2);
  End;
  End;

  BEGIN
  Writeln(' Giai Phuong Trinh Bac Hai Voi Cac He So :');
  Nhapabc(a,b,c);
  If a<>0 then GPTB2
  Else Writeln(' Khong phai phuong trinh bac hai ');
  Readln ;
  END .
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 22

  Đến từ : Bà Rịa-Vũng Tàu

  Ngày Tham gia : 24/10/2011

  Tổng số bài gửi : 16

  #2

   on Mon Oct 24, 2011 10:00 pm

  Mình mới học được tí Pascal, bạn chỉ chổ sai cho mình nha

  Code:
  program PTB2;
  uses      crt;
  var        a,b,c,D: real;
                x1, x2 : real;
  begin
                clrscr;
                write('a= '); readln(a);
                write('b= '); readln(b);
                write('c= '); readln(c);
                D:= sqr(b)-4*a*c;
                if D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
                else
                      begin
                              if D=0 then
                                begin
                                    writeln('Phuong trinh co nghiem kep')
                                    x1:= -b/(2*a);
                                    writeln('x1=x2= ',x1:1:3);
                                end;
                              if D>0 then
                                  begin
                                      writeln('Phuong trinh co hai nghiem phan biet');
                                      x1:= (-b-sqrt(D))/(2*a);
                                      writeln('x1= ',x1:1:3);
                                      x2:= (-b+sqrt(D))/(2*a);
                                      writeln('x2= ',x2:1:3);
                                  end;
                      end;
                  readln
  end. 
     
                               
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #3

   on Mon Oct 24, 2011 11:41 pm

  nhitran đã viết:Mình mới học được tí Pascal, bạn chỉ chổ sai cho mình nha

  Code:
  program PTB2;
  uses      crt;
  var        a,b,c,D: real;
                x1, x2 : real;
  begin
                clrscr;
                write('a= '); readln(a);
                write('b= '); readln(b);
                write('c= '); readln(c);
                D:= sqr(b)-4*a*c;
                if D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
                else
                      begin
                              if D=0 then
                                begin
                                    writeln('Phuong trinh co nghiem kep')
                                    x1:= -b/(2*a);
                                    writeln('x1=x2= ',x1:1:3);
                                end;
                              if D>0 then
                                  begin
                                      writeln('Phuong trinh co hai nghiem phan biet');
                                      x1:= (-b-sqrt(D))/(2*a);
                                      writeln('x1= ',x1:1:3);
                                      x2:= (-b+sqrt(D))/(2*a);
                                      writeln('x2= ',x2:1:3);
                                  end;
                      end;
                  readln
  end. 
     
                               

  xem so thi y tuong dung rui.e da test chua. test chay ok la dc.
  nhung xai procedure no hay hon.tien cho cac ct dai
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #4

   on Tue Oct 25, 2011 6:24 pm

  pascal thi cu hoi anh nha nhitran ko can phai hoi admin dau admin lau khong dung roi con j kaka
  [Click để xem tài sản / chữ kí của phuonghuupha_211]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 22

  Đến từ : Bà Rịa-Vũng Tàu

  Ngày Tham gia : 24/10/2011

  Tổng số bài gửi : 16

  #5

   on Tue Oct 25, 2011 6:26 pm

  thanks các anh nhìu :D
  [Click để xem tài sản / chữ kí của nhitran]
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #6

   on Tue Oct 25, 2011 6:34 pm

  cu gui thu cho anh co gi anh bao cho :D
  [Click để xem tài sản / chữ kí của phuonghuupha_211]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 22

  Đến từ : Bà Rịa-Vũng Tàu

  Ngày Tham gia : 24/10/2011

  Tổng số bài gửi : 16

  #7

   on Tue Oct 25, 2011 7:00 pm

  hùi sáng này lớp e kt t tiết tin, thầy cho đề cũng dễ nhưng e bị trừ 1 đ mà đến h vẫn chưa rõ

  Code:
  program S_C_HT;
  uses crt;
  [b]var r, S, C: real;
  const pi=3.14;[/b]
  begin
  ....

  chổ in đậm là chổ e sai nhưng e Ctrl + F9 trong Pascal vẫn chạy đc mà, Wink các anh giúp dùm thanks trước


  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #8

   on Tue Oct 25, 2011 7:11 pm

  bai ko du em oy
  [Click để xem tài sản / chữ kí của phuonghuupha_211]
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #9

   on Tue Oct 25, 2011 7:12 pm


  code hoàn chỉnh nè
  Code:

  Var
  A, B, C, Delta, X1, X2 : Real;
  Begin
  Repeat
  Write( ' Nhap he so A khac khong :');
  Readln(A);
  Until A<>0;
  Write( ' Nhap cac he so B, C: ');
  Readln(B, C);
  Delta:=B*B - 4*A* C;
  If Delta < 0 then Writeln( ' Phuong trinh vo nghiem ! ');
  If Delta = 0 then
  begin
  X1:=-B/(2*A);
  Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X1=X2 = ' , X1:8:2);
  end;
  If Delta > 0 then
  begin
  X1 := (-B+ Sqrt(Delta) ) / (2*A);
  X2 := (-B - Sqrt(Delta) ) / (2*A);
  Writeln('Phuong trinh co hai nghiem :');
  Writeln('X1= ' , X1:8:2);
  Writeln('X2= ' , X2:8:2);
  end;
  write(' Chuong trinh duoc viet boi Admin - Nhan phim Enter de thoat chuong trinh...');
  Readln;
  End.
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #10

   on Tue Oct 25, 2011 7:15 pm

  phuonghuupha_211 đã viết:pascal thi cu hoi anh nha nhitran ko can phai hoi admin dau admin lau khong dung roi con j kaka
  nói vậy chứ kung biết chứ e.a viết được trò games xếp hình bang pascal nữa đó.hj.và phần mềm đặt hình nền cho ổ đĩa hay thư mục nữa đó. Smile
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #11

   on Tue Oct 25, 2011 7:19 pm

  Admin đã viết:
  code hoàn chỉnh nè
  Code:

  Var
  A, B, C, Delta, X1, X2 : Real;
  Begin
  Repeat
  Write( ' Nhap he so A khac khong :');
  Readln(A);
  Until A<>0;
  Write( ' Nhap cac he so B, C: ');
  Readln(B, C);
  Delta:=B*B - 4*A* C;
  If Delta < 0 then Writeln( ' Phuong trinh vo nghiem ! ');
  If Delta = 0 then
  begin
  X1:=-B/(2*A);
  Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X1=X2 = ' , X1:8:2);
  end;
  If Delta > 0 then
  begin
  X1 := (-B+ Sqrt(Delta) ) / (2*A);
  X2 := (-B - Sqrt(Delta) ) / (2*A);
  Writeln('Phuong trinh co hai nghiem :');
  Writeln('X1= ' , X1:8:2);
  Writeln('X2= ' , X2:8:2);
  end;
  write(' Chuong trinh duoc viet boi Admin - Nhan phim Enter de thoat chuong trinh...');
  Readln;
  End.  lam the nao de dc nhu vay ha admin
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #12

   on Tue Oct 25, 2011 7:19 pm

  cho code y
  [Click để xem tài sản / chữ kí của phuonghuupha_211]
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #13

   on Tue Oct 25, 2011 7:25 pm

  có nhiều cách để giải mà e. kai này ko sử dụng dòng lặp" for" mà xài cách khác.a ko có cài pascal nên ko có .test cho kai bạn kia đc .mà a cho e quản lý chuyên mục này rùi đó.
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  Trung Binh
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 22

  Đến từ : Bà Rịa-Vũng Tàu

  Ngày Tham gia : 24/10/2011

  Tổng số bài gửi : 16

  #14

   on Tue Oct 25, 2011 7:26 pm


  Biết chết liên!


  Được sửa bởi nhitran ngày Thu Nov 24, 2011 7:44 pm; sửa lần 1.
  Có Nhiều Đóng góp Forum
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 24

  Đến từ : Ha Noi

  Ngày Tham gia : 15/10/2011

  Tổng số bài gửi : 138

  #15

   on Tue Oct 25, 2011 7:27 pm

  em bao lam the nao de dua cho code len chu khopng phai cach lam bai ay
  ac ac cha hieu y em j ca
  [Click để xem tài sản / chữ kí của phuonghuupha_211]
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #16

   on Tue Oct 25, 2011 7:29 pm

  phuonghuupha_211 đã viết:em bao lam the nao de dua cho code len chu khopng phai cach lam bai ay
  ac ac cha hieu y em j ca

  copy paste là xong chứ gì e.
  mã như bên dưới
  Code:

  [code]  nội dung  [/code]
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  #17