Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]


on Thu Aug 11, 2011 9:24 pm

Admin

Giải phương trình:
Code:

Code:
Var a, b, c, x1, x2: real;

Procedure Nhapabc(var aa,bb,cc: real);
Begin
Write('a='); Readln(aa);
Write('b='); Readln(bb);
Write('c='); Readln(cc);
End;

Procedure GPTB2;
Var Delta: real;
Begin
Delta:=sqr(b)-4*a*c;
If Delta<0 then Writeln('Phuong trinh vo nghiem.')
Else
If Delta=0 then
Begin
Write('Phuong trinh co nghiem kep : ');
Write('x1,2=',-b/(2*a):8:2);
End
Else
Begin
x1:=(-b+sqrt(Delta))/(2*a);
x2:=(-b-sqrt(Delta))/(2*a);
Writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet la :');
Writeln('X1=',x1:8:2,', X2=',x2:8:2);
End;
End;

BEGIN
Writeln(' Giai Phuong Trinh Bac Hai Voi Cac He So :');
Nhapabc(a,b,c);
If a<>0 then GPTB2
Else Writeln(' Khong phai phuong trinh bac hai ');
Readln ;
END .
Xem lý lịch thành viên http://nhatcntt.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà Admin

on Mon Oct 24, 2011 10:00 pm

Trung Binh

Mình mới học được tí Pascal, bạn chỉ chổ sai cho mình nha

Code:
program PTB2;
uses      crt;
var        a,b,c,D: real;
              x1, x2 : real;
begin
              clrscr;
              write('a= '); readln(a);
              write('b= '); readln(b);
              write('c= '); readln(c);
              D:= sqr(b)-4*a*c;
              if D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
              else
                    begin
                            if D=0 then
                              begin
                                  writeln('Phuong trinh co nghiem kep')
                                  x1:= -b/(2*a);
                                  writeln('x1=x2= ',x1:1:3);
                              end;
                            if D>0 then
                                begin
                                    writeln('Phuong trinh co hai nghiem phan biet');
                                    x1:= (-b-sqrt(D))/(2*a);
                                    writeln('x1= ',x1:1:3);
                                    x2:= (-b+sqrt(D))/(2*a);
                                    writeln('x2= ',x2:1:3);
                                end;
                    end;
                readln
end. 
   
                             
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà nhitran

on Mon Oct 24, 2011 11:41 pm

Admin

nhitran đã viết:Mình mới học được tí Pascal, bạn chỉ chổ sai cho mình nha

Code:
program PTB2;
uses      crt;
var        a,b,c,D: real;
              x1, x2 : real;
begin
              clrscr;
              write('a= '); readln(a);
              write('b= '); readln(b);
              write('c= '); readln(c);
              D:= sqr(b)-4*a*c;
              if D<0 then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
              else
                    begin
                            if D=0 then
                              begin
                                  writeln('Phuong trinh co nghiem kep')
                                  x1:= -b/(2*a);
                                  writeln('x1=x2= ',x1:1:3);
                              end;
                            if D>0 then
                                begin
                                    writeln('Phuong trinh co hai nghiem phan biet');
                                    x1:= (-b-sqrt(D))/(2*a);
                                    writeln('x1= ',x1:1:3);
                                    x2:= (-b+sqrt(D))/(2*a);
                                    writeln('x2= ',x2:1:3);
                                end;
                    end;
                readln
end. 
   
                             

xem so thi y tuong dung rui.e da test chua. test chay ok la dc.
nhung xai procedure no hay hon.tien cho cac ct dai


Chúc Các Bạn Luôn Vui Vẻ &Thành Công!
Xem lý lịch thành viên http://nhatcntt.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà Admin

on Tue Oct 25, 2011 6:24 pm

Có Nhiều Đóng góp Forum

pascal thi cu hoi anh nha nhitran ko can phai hoi admin dau admin lau khong dung roi con j kaka


Neu to khong biet thi hoi admin y!
Anh ay cai gi cha biet
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/phuonghuupha

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà phuonghuupha_211

on Tue Oct 25, 2011 6:26 pm

Trung Binh

thanks các anh nhìu :D


Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà nhitran

on Tue Oct 25, 2011 6:34 pm

Có Nhiều Đóng góp Forum

cu gui thu cho anh co gi anh bao cho :D


Neu to khong biet thi hoi admin y!
Anh ay cai gi cha biet
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/phuonghuupha

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà phuonghuupha_211

on Tue Oct 25, 2011 7:00 pm

Trung Binh

hùi sáng này lớp e kt t tiết tin, thầy cho đề cũng dễ nhưng e bị trừ 1 đ mà đến h vẫn chưa rõ

Code:
program S_C_HT;
uses crt;
[b]var r, S, C: real;
const pi=3.14;[/b]
begin
....

chổ in đậm là chổ e sai nhưng e Ctrl + F9 trong Pascal vẫn chạy đc mà, Wink các anh giúp dùm thanks trước


Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà nhitran

on Tue Oct 25, 2011 7:11 pm

Có Nhiều Đóng góp Forum

bai ko du em oy


Neu to khong biet thi hoi admin y!
Anh ay cai gi cha biet
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/phuonghuupha

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà phuonghuupha_211

on Tue Oct 25, 2011 7:12 pm

Admin


code hoàn chỉnh nè
Code:

Var
A, B, C, Delta, X1, X2 : Real;
Begin
Repeat
Write( ' Nhap he so A khac khong :');
Readln(A);
Until A<>0;
Write( ' Nhap cac he so B, C: ');
Readln(B, C);
Delta:=B*B - 4*A* C;
If Delta < 0 then Writeln( ' Phuong trinh vo nghiem ! ');
If Delta = 0 then
begin
X1:=-B/(2*A);
Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X1=X2 = ' , X1:8:2);
end;
If Delta > 0 then
begin
X1 := (-B+ Sqrt(Delta) ) / (2*A);
X2 := (-B - Sqrt(Delta) ) / (2*A);
Writeln('Phuong trinh co hai nghiem :');
Writeln('X1= ' , X1:8:2);
Writeln('X2= ' , X2:8:2);
end;
write(' Chuong trinh duoc viet boi Admin - Nhan phim Enter de thoat chuong trinh...');
Readln;
End.


Chúc Các Bạn Luôn Vui Vẻ &Thành Công!
Xem lý lịch thành viên http://nhatcntt.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà Admin

on Tue Oct 25, 2011 7:15 pm

Admin

phuonghuupha_211 đã viết:pascal thi cu hoi anh nha nhitran ko can phai hoi admin dau admin lau khong dung roi con j kaka
nói vậy chứ kung biết chứ e.a viết được trò games xếp hình bang pascal nữa đó.hj.và phần mềm đặt hình nền cho ổ đĩa hay thư mục nữa đó. Smile


Chúc Các Bạn Luôn Vui Vẻ &Thành Công!
Xem lý lịch thành viên http://nhatcntt.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà Admin

on Tue Oct 25, 2011 7:19 pm

Có Nhiều Đóng góp Forum

Admin đã viết:
code hoàn chỉnh nè
Code:

Var
A, B, C, Delta, X1, X2 : Real;
Begin
Repeat
Write( ' Nhap he so A khac khong :');
Readln(A);
Until A<>0;
Write( ' Nhap cac he so B, C: ');
Readln(B, C);
Delta:=B*B - 4*A* C;
If Delta < 0 then Writeln( ' Phuong trinh vo nghiem ! ');
If Delta = 0 then
begin
X1:=-B/(2*A);
Writeln(' Phuong trinh co nghiem kep X1=X2 = ' , X1:8:2);
end;
If Delta > 0 then
begin
X1 := (-B+ Sqrt(Delta) ) / (2*A);
X2 := (-B - Sqrt(Delta) ) / (2*A);
Writeln('Phuong trinh co hai nghiem :');
Writeln('X1= ' , X1:8:2);
Writeln('X2= ' , X2:8:2);
end;
write(' Chuong trinh duoc viet boi Admin - Nhan phim Enter de thoat chuong trinh...');
Readln;
End.lam the nao de dc nhu vay ha admin
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/phuonghuupha

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà phuonghuupha_211

on Tue Oct 25, 2011 7:19 pm

Có Nhiều Đóng góp Forum

cho code y


Neu to khong biet thi hoi admin y!
Anh ay cai gi cha biet
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/phuonghuupha

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà phuonghuupha_211

on Tue Oct 25, 2011 7:25 pm

Admin

có nhiều cách để giải mà e. kai này ko sử dụng dòng lặp" for" mà xài cách khác.a ko có cài pascal nên ko có .test cho kai bạn kia đc .mà a cho e quản lý chuyên mục này rùi đó.


Chúc Các Bạn Luôn Vui Vẻ &Thành Công!
Xem lý lịch thành viên http://nhatcntt.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà Admin

on Tue Oct 25, 2011 7:26 pm

Trung Binh


Biết chết liên!
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà nhitran

on Tue Oct 25, 2011 7:27 pm

Có Nhiều Đóng góp Forum

em bao lam the nao de dua cho code len chu khopng phai cach lam bai ay
ac ac cha hieu y em j ca


Neu to khong biet thi hoi admin y!
Anh ay cai gi cha biet
Xem lý lịch thành viên http://www.facebook.com/phuonghuupha

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận đến tường nhà phuonghuupha_211

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

« Xem bài trướt | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết