Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Theme cực đẹp cho blog plus

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sat Aug 13, 2011 10:11 pm

  Code:
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;} .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div {background:transparent;border-style:none;} #blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:35px;} #gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select {background:transparent;} #photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment {background:transparent;} #friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{background:transparent !important;} #profile_highlight #profile_nav{background:none;} #profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{background:none;} body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://4.bp.blogspot.com/-BFvo17RXhFA/Thf0GI1a2-I/AAAAAAAADJw/MI2T8rBU3_g/s1600/guitheme1.jpg) center 0px no-repeat;} #head {background:transparent;height:200px;} html{background:#ffffff url(http://a.imageshack.us/img571/8040/guithemetop.jpg) top center fixed;} #ft{background:transparent;font-size:0px;} #ft{background:transparent url(http://4.bp.blogspot.com/-BktHASke-ao/Thf1JQQ96JI/AAAAAAAADJ4/BfYXwrhsj-Y/s1600/guithemduoi.jpg) no-repeat center;height:329px;} .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img188/3935/mintop.png) no-repeat center bottom;height:36px;} .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img27/7066/minmid.png) repeat center;} .col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img10/6548/minbott.png) no-repeat center top;height:90px;} .col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc div , .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;} .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;} #blog_title{display:none;} #blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;color:#007510;} #profile_highlight .nickname a {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} #comment_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} #article_new h2 {font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;} .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img842/4287/ngandongevil.png) no-repeat bottom center;border-style:none;} #profile_highlight .backhome { background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat scroll center center;display:block;height:50px;} #profile_highlight .backhome a{display:block;height:50px;font-size:0px;} #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border:none;} #blogsearch {display:none;} #ysm_bottom {display:none;} #ygma{background:transparent;} .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#027A02;} .yuimenubaritemlabel {border:none;} .first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#11FF00;} .first-of-type li:hover{background:transparent;} .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;} .first-of-type a:hover{color:#027A02;text-decoration:none;} .menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#027A02;} .yuimenubar {padding:390px 30px 0px 240px;} #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;} .yuimenubaritemlabel-selected a{color:#FFFFFF!important;} .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;} .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);color:#FFEF00;} #blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {display:none;} .ygmasrchquery {display:none;} #ygma{background:transparent;} #bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;} #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://a.imageshack.us/img706/5011/topbaiviet1234.png) no-repeat center bottom;height:128px;} #article_list_module .rc_bd {background:transparent;} .pagination {background:transparent;} .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;} #article_list_module .rc_ft {background:transparent;} .rte_btn img{} .rte_toolbar {text-align:center;} .cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img442.imageshack.us/img442/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;} #bd .rte_toolbar{text-align:center;} #bd .rte_toolbar { background:transparent url(http://a.imageshack.us/img121/1867/toolbar10.png) repeat scroll left center;height:53px;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;} .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;} .hd .titlebar .hd h2{text-align:center;font-size:15px;} #comment_new .bd ul li cite {font-size:0;} #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img155/7395/73856949.png) no-repeat bottom right;} a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://a.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;} .cmt-mod-alist .comments-listing .hd{background:transparent url(http://a.imageshack.us/img41/8503/chuky.png) no-repeat center;height:142px!important;} #blogsearch{display:none;} #ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;} .yuimenubar{border-style:none;} #ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;} .mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #007D11;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://a.imageshack.us/img375/1681/guidiary.jpg) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #007D11;border-width:1px 1px 1px 1px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;} .more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:black;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #007D11;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #007D11;} .mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {} .col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{width:600px;padding:0 0 0 10px;} #blast .rc_bd .rc_bc{width:auto;} .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full { width:620px;} .cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd { width:580px;}


  Nguồn: http://chiplove.biz/family/showthread.php?t=217473-theme-cuc-dep-cho-blog-plus#ixzz1UvBa2r69
  Thành Viên Chính Thức
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 50

  Đến từ : Long An

  Ngày Tham gia : 14/05/2012

  Tổng số bài gửi : 1

  #2

   on Mon May 14, 2012 4:43 pm

  bạn ơi! Dệp thật, nhưng code kgoong phù hợp với phiên bản mới? Tiếc ghê.
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #3

   on Sat Jul 28, 2012 12:03 pm

  rose68 đã viết:bạn ơi! Dệp thật, nhưng code kgoong phù hợp với phiên bản mới? Tiếc ghê.
  Smile Smile Smile
  lâu rùi ko chơi blog hehe .mà lấy theme dễ mà! thấy trang nào đẹp hack xíu xong kaka
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]
  #4