Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Video Thiết kế web asp.net bằng C sharp

Share
  Xếp
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 26

  Đến từ : HCM

  Ngày Tham gia : 13/06/2011

  Tổng số bài gửi : 380

  #1

   on Sat Mar 17, 2012 1:02 am

  Video Thiết kế web asp.net bằng C sharp

  Trước hết, tên đầy đủ của ASP.NET là Active Server Pages .NET (.NET ở đây là .NET framework).

  Nói đơn giản thì ASP.NET là một công nghệ có tính cách mạng dùng để phát triển các ứng dụng về mạng hiện nay
  cũng như trong tương lai.

  Bạn lưu ý ở chổ ASP.NET là một phương pháp tổ chức hay khung tổ chức (framework)
  để thiết lập các ứng dụng hết sức hùng mạnh cho mạng dựa trên CLR (Common Language Runtime).

  Mục lục:

  1. ASPNET-Template

  2. ASPNET-Theme

  3. ASPNET-Validation

  4. ASPNET-CountUser

  5. ASPNET-MutiLanguge

  6. ASPNET-Upload

  7. ASPNET-SQL1 (Kết nối)

  8. ASPNET-SQL2

  9. ASPNET-SQL3

  10. ASP.NET Vietnamese ( Ebook giáo trình asp.net C# - tiếng Việt).
  mediafire.com ?lk1ae3xg398al