Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Hướng dẫn cấu hình DNS Server trên Ubuntu Server 11.04

Share
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 26

  Đến từ : Cần thơ

  Ngày Tham gia : 10/01/2012

  Tổng số bài gửi : 750

  #1

   on Thu Apr 05, 2012 2:59 pm

  Quản Trị Mạng - DNS
  Server là máy chủ có chức năng phân giải tên miền. Trong bài viết này,
  chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt và cấu hình DNS Server
  trên Linux với hệ điều hành Ubuntu Server phiên bản 11.04
  .

  1. Cài đặt


  Sau khi thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ đảm nhận vai trò DNS
  Server, bạn thực hiện các lệnh sau để cài đặt gói BIND9 (dùng cấu hình
  dịch vụ DNS trên Linux):

  # sudo -i
  # apt-get update
  # apt-get install bind9  Sau khi cài đặt thành công, bạn thu được thu mục chính là /etc/bind. Trong thư mục này, bạn sẽ cấu hình các file sau:

  /etc/bind/named.conf.local
  /etc/bind/db.local


  File cơ sở dữ liệu DNS (chẳng hạn /etc/bind/db.hoanghac.org)

  2. Cấu hình


  Trước tiên, bạn mở file /etc/bind/named.conf.local và bổ sung một zone mới, chẳng hạn hoanghac.org:

  zone "hoanghac.org" {
  type master;
  file "/etc/bind/db.hoanghac.org";
  };


  Tiếp theo, bạn tạo file cơ sở dữ liệu DNS /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách sao chép nội dung từ file mẫu /etc/bind/db.local:

  # cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.hoanghac.org

  Đến đây, bạn hiệu chỉnh file /etc/bind/db.hoanghac.org bằng cách thay localhost. bằng tên đầy đủ của máy chủ DNS (FQDN). Thay 127.0.0.1
  bằng địa chỉ IP của DNS Server và root.localhost thành một địa chỉ
  email chính xác, nhưng sử dụng dấu chấm "." thay vì biểu tượng "@”. Đồng
  thời, bạn cũng tạo ra một bản ghi (A) tương ứng với ns.hoanghac.org. Nội dung của file sẽ như sau:

  ;
  ; BIND data file for local loopback interface
  ;
  $TTL 604800
  @ IN SOA ns.hoanghac.org. root.hoanghac.org. (
  2 ; Serial
  604800 ; Refresh
  86400 ; Retry
  2419200 ; Expire
  604800 ) ; Negative Cache TTL
  ;
  @ IN NS ns.hoanghac.org.
  @ IN A 192.168.1.10
  @ IN AAAA ::1
  ns IN A 192.168.1.10


  Tiếp theo, bạn khởi động lại dịch vụ BIND9 để những thao tác cấu hình vừa thực hiện có hiệu lực:

  # /etc/init.d/bind9 restart

  3. Kiểm tra


  Để kiểm tra hoạt động của DNS Server, bạn sử dụng lệnh ping như sau:

  # ping ns.hoanghac.org