Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Theme DBSK

Share
  Admin

  Giới tính: Nam

  Đến từ: TPHCM

  Ngày Tham gia: 03/04/2011

  Tổng số bài gửi: 2288

  #1

   on Mon Aug 15, 2011 4:26 pm  Code:
  HTML Code:
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  #friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
  #friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {}
  #friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
  #friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
  #friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
  #friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
  body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://i654.photobucket.com/albums/uu269/rianker/04696459_30_1.gif) center 0px no-repeat;}
  #head {background:transparent;height:920px;}
  html{background:#ffffff url(http://c.uploadanh.com/upload/2/77/0.4695980_30164_1.jpg) top center fixed;}
  #footer{border-width:0px;}
  #footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer {font-size:0px;color:transparent;}
  #footer{background:transparent;}
  #footer{border-width:0px;}
  #article_list_module .rc {background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/2/77/0.4695982_30164_1.png) no-repeat top center;height:450px;}
  #article_list_module .rc_bd div.rc_bc, #article_list_module .rc_ft div, #article_list_module .rc div {background:transparent;}
  #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  #blog_title .rc, #blog_title .rc div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd .rc_bc .hd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;height:0px;}
  #blog_title h2, #blog_title p{font-size:0px;color:transparent;height:0px;}
  #user_mod_10001 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10003 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10008 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10007 h2{color:transparent;}
  #article_list_module h2{color:transparent;}
  #profile_highlight .nickname a {
  color:#00F7FF;font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
  div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://i654.photobucket.com/albums/uu269/rianker/home.jpg) no-repeat center;height:50px;}
  .mod-alist-titlebar H2 A {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-titlebar H2 A:hover {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist .mod-alist-titlebar-1 H2 A {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-titlebar H2 A:hover {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-brief TABLE TD A {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-brief TABLE TD A:hover {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-summary A {COLOR:#00F7FF;}
  #article_list_module strong{color:#00F7FF;}
  #article_list_module form{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .btn{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .edit{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .delete{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-folderbar {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-folderbar .folder{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-folderbar .folder a{color:#00F7FF;}
  .tag_content {color:#00F7FF;}
  #article_list_module tag_content a{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-tagsbar em a{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-tagsbar em{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .btn_expand_comment {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist .mod-alist-tagsbar em{color:#00F7FF;}
  .total {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index strong{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index a{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index .prev {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index .next {color:#00F7FF;}
  .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
  .alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
  .mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:url(http://i924.photobucket.com/albums/ad85/batluudanhanh1/home/1-334292.gif?t=1261125582) no-repeat bottom;}
  #profile_highlight h2, #search_module h2, #update_date h2, #calendar h2, #feature_link h2, #rss_output h2 , #mod-tagged-frd-article h2, article_list_module h2{color:transparent;font-size:0px;}
  #photo_highlight .titlebar .hd h2, #mod_lifeline .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2 , .mod-more-blogs .titlebar .hd h2, #gb_msg .titlebar .hd h2, #user_mod_10006 .hd h2 , #user_mod_10010 .hd h2, #user_mod_10004 .hd h2, .mod-relatives-1 .hd h2 , .mod-relatives-2 .hd h2 {color:transparent;font-size:0px;}
  #comment_new .titlebar .hd h2 , #mod-tagged-frd-article .titlebar .hd h2, #rss_output .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2 , .mod-relatives-1 .titlebar .hd h2 , .mod-relatives-2 .titlebar .hd h2 {background:transparent;}
  .mod-alist-searchbox form strong {font-size:0px;color:transparent;}
  #canon_news_block,
  #article_new .bd ul li,
  #folder .bd ul li,
  #comment_new .bd ul li,
  .mod-more-blogs .bd li,
  .mod-trackback li,
  .subscription-index-list
  {background-image:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/77/0.4696052_30164_1.gif);}
  .alist-comment .mod-alist-titlebar h2 a{color:red;}
  .alist-comment .mod-alist-titlebar h2 ins{color:orange;}
  .alist-comment .comment-ctnr .content{color:White;}
  .alist-comment .responding .mod-alist-titlebar h2 a{color:blue;}
  .alist-comment .responding .mod-alist-titlebar h2 ins{color:black;}
  .alist-comment .responding .content{color:purple;}
  #blast .rc, #blast .rc div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bd .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd{background:transparent;height:0px;}
  #blast .bd, #blast .bd a{font-size:0px;color:transparent;}
  #blog_quote{font-size:5px;font-style:italic;color:#FF99FF;background:#000066;}#blog_quote:hover {font-size:12px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#CC99AA;background:transparent;}#blog_img img {height:100px;}#blog_img img:hover {height:100%;}
  .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
  #blog_title .bd{background:transparent;}
  #footer{background:transparent url(http://i654.photobucket.com/albums/uu269/rianker/04695981_30164_1.gif) no-repeat center;height:300px;}
  #blog_masshead .rc{background:transparent;}#blog_masshead .rc div{background:transparent;}#blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}#blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}#blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}#blog_masshead .rc_ft div{background:transparent;}#blog_masshead .bd{background:transparent;}#blog_masshead{background:transparent;}
  #blog_masshead .bd form input.ipt {border-color:#878583;background:transparent;}
  #blog_masshead{background:transparent;font-size:12px;background-image:url(http://files.myopera.com/c4-classical/nk/bg-mash.png);}
  #blog_masshead .rc, #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd, #blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft, #blog_masshead .rc_ft div, #blog_masshead .bd, #blog_masshead .menu .rc_w, #blog_masshead .menu .rc_e {background:transparent;}
  #blog_masshead .mr.menu a {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/21/06/64081240270453.png);}
  #blog_masshead .menu .rc_w {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png);}
  #blog_masshead .menu .rc_e {background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png) right top;}
  #blog_masshead .ml.menu a {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png);}
  #blog_masshead .bd form .btn {background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/23/12/60821240463808.png) no-repeat center right;}
  #mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;


  Nguồn: http://chiplove.biz/family/showthread.php?t=180080-theme-dbsk#ixzz1V5WPvSVX