Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Theme DBSK

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Mon Aug 15, 2011 4:26 pm  Code:
  HTML Code:
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}
  #friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent;}
  #friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {}
  #friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent;}
  #friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent;}
  #friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent;}
  #friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent;}
  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
  body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) center 0px no-repeat;}
  #head {background:transparent;height:920px;}
  html{background:#ffffff url(http://c.uploadanh.com/upload/2/77/0.4695980_30164_1.jpg) top center fixed;}
  #footer{border-width:0px;}
  #footer .ft .provider p, #footer .ft .info p, #footer .ft .rights p, #footer .ft .privacy p, #footer .ft .disclaimer p, #footer .ft .provider h4, #footer a, .rights, #footer {font-size:0px;color:transparent;}
  #footer{background:transparent;}
  #footer{border-width:0px;}
  #article_list_module .rc {background:transparent url(http://c.uploadanh.com/upload/2/77/0.4695982_30164_1.png) no-repeat top center;height:450px;}
  #article_list_module .rc_bd div.rc_bc, #article_list_module .rc_ft div, #article_list_module .rc div {background:transparent;}
  #article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}
  #blog_title .rc, #blog_title .rc div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bd .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd .rc_bc .hd, #blog_title .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;height:0px;}
  #blog_title h2, #blog_title p{font-size:0px;color:transparent;height:0px;}
  #user_mod_10001 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10003 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10008 h2{color:transparent;}
  #user_mod_10007 h2{color:transparent;}
  #article_list_module h2{color:transparent;}
  #profile_highlight .nickname a {
  color:#00F7FF;font-size:100%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}
  div.backhomtbtn a.backtomyblog {background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;height:50px;}
  .mod-alist-titlebar H2 A {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-titlebar H2 A:hover {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist .mod-alist-titlebar-1 H2 A {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-titlebar H2 A:hover {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-brief TABLE TD A {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-brief TABLE TD A:hover {COLOR:#00F7FF;}
  .mod-alist-summary A {COLOR:#00F7FF;}
  #article_list_module strong{color:#00F7FF;}
  #article_list_module form{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .btn{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .edit{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .delete{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-folderbar {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-folderbar .folder{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-folderbar .folder a{color:#00F7FF;}
  .tag_content {color:#00F7FF;}
  #article_list_module tag_content a{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-tagsbar em a{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist-tagsbar em{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .btn_expand_comment {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .mod-alist .mod-alist-tagsbar em{color:#00F7FF;}
  .total {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index strong{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index a{color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index .prev {color:#00F7FF;}
  #article_list_module .pagination .index .next {color:#00F7FF;}
  .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment {background:none;}
  .alist-comment #comment_container *, .cmt-mod-alist #comments-listing , .cmt-mod-alist #comments-listing .alist-comment {background:none;}
  .mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif?t=1261125582) no-repeat bottom;}
  #profile_highlight h2, #search_module h2, #update_date h2, #calendar h2, #feature_link h2, #rss_output h2 , #mod-tagged-frd-article h2, article_list_module h2{color:transparent;font-size:0px;}
  #photo_highlight .titlebar .hd h2, #mod_lifeline .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2 , .mod-more-blogs .titlebar .hd h2, #gb_msg .titlebar .hd h2, #user_mod_10006 .hd h2 , #user_mod_10010 .hd h2, #user_mod_10004 .hd h2, .mod-relatives-1 .hd h2 , .mod-relatives-2 .hd h2 {color:transparent;font-size:0px;}
  #comment_new .titlebar .hd h2 , #mod-tagged-frd-article .titlebar .hd h2, #rss_output .titlebar .hd h2, #subscribe_highlight .titlebar .hd h2 , .mod-relatives-1 .titlebar .hd h2 , .mod-relatives-2 .titlebar .hd h2 {background:transparent;}
  .mod-alist-searchbox form strong {font-size:0px;color:transparent;}
  #canon_news_block,
  #article_new .bd ul li,
  #folder .bd ul li,
  #comment_new .bd ul li,
  .mod-more-blogs .bd li,
  .mod-trackback li,
  .subscription-index-list
  {background-image:url(http://c.uploadanh.com/upload/2/77/0.4696052_30164_1.gif);}
  .alist-comment .mod-alist-titlebar h2 a{color:red;}
  .alist-comment .mod-alist-titlebar h2 ins{color:orange;}
  .alist-comment .comment-ctnr .content{color:White;}
  .alist-comment .responding .mod-alist-titlebar h2 a{color:blue;}
  .alist-comment .responding .mod-alist-titlebar h2 ins{color:black;}
  .alist-comment .responding .content{color:purple;}
  #blast .rc, #blast .rc div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bd .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd{background:transparent;height:0px;}
  #blast .bd, #blast .bd a{font-size:0px;color:transparent;}
  #blog_quote{font-size:5px;font-style:italic;color:#FF99FF;background:#000066;}#blog_quote:hover {font-size:12px;font-weight:bold;font-style:normal;color:#CC99AA;background:transparent;}#blog_img img {height:100px;}#blog_img img:hover {height:100%;}
  .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-full .pagination{background:transparent;}
  #blog_title .bd{background:transparent;}
  #footer{background:transparent url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) no-repeat center;height:300px;}
  #blog_masshead .rc{background:transparent;}#blog_masshead .rc div{background:transparent;}#blog_masshead .rc_bd{background:transparent;}#blog_masshead .rc_bc{background:transparent;}#blog_masshead .rc_ft{background:transparent;}#blog_masshead .rc_ft div{background:transparent;}#blog_masshead .bd{background:transparent;}#blog_masshead{background:transparent;}
  #blog_masshead .bd form input.ipt {border-color:#878583;background:transparent;}
  #blog_masshead{background:transparent;font-size:12px;background-image:url(http://files.myopera.com/c4-classical/nk/bg-mash.png);}
  #blog_masshead .rc, #blog_masshead .rc div, #blog_masshead .rc_bd, #blog_masshead .rc_bc, #blog_masshead .rc_ft, #blog_masshead .rc_ft div, #blog_masshead .bd, #blog_masshead .menu .rc_w, #blog_masshead .menu .rc_e {background:transparent;}
  #blog_masshead .mr.menu a {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/21/06/64081240270453.png);}
  #blog_masshead .menu .rc_w {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png);}
  #blog_masshead .menu .rc_e {background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png) right top;}
  #blog_masshead .ml.menu a {background-image:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/20/10/41651240239696.png);}
  #blog_masshead .bd form .btn {background:url(http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/q42008/2009/04/23/12/60821240463808.png) no-repeat center right;}
  #mod_lifeline div.bd, #mod_lifeline div.rc_bc {background:transparent!important;


  Nguồn: http://chiplove.biz/family/showthread.php?t=180080-theme-dbsk#ixzz1V5WPvSVX