Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

4share.vn/Fshare.vn/Share.vnn.vn] 1 link download các phiên bản Windows 8 chính gốc từ Technet và MSDN ra mắt ngày 15/8/2012

Share
  Trung Binh

  Giới tính : Nam

  Ngày Tham gia : 01/08/2011

  Tổng số bài gửi : 52

  #1

   on Fri Sep 14, 2012 11:36 pm

  Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng phần mềm chính gốc và bản quyền chính hãng của Microsoft. Hôm nay nguoiradizz xin giới thiệu tới anh em bộ link down gốc Windows 8 của Microsoft được lấy từ Technet và Upload sang 4share.vn để anh em download được thuận tiện.
  Đây đều là những bản chính gốc từ Microsoft được mình upload sang 4share.vn và không có bất kỳ sự sửa đổi nào ngoài việc thêm tên [nguoiradizz] ở đầu mỗi file để tránh tình trạng có người tự nhận là mình up. ( Không ảnh hưởng đến bộ cài hay mã SHA1 nguyên gốc của bộ cài)


  Sau khi download bộ cài chính gốc tại đây các bạn có thể tham khảo topic bên dưới và liên hệ với mình để có được key chính hãng nhé.
  Link cả thư mục:
  4share.vn 4775727275777674
  Link down Visual Studio 2012: ( Bạn nào có nhu cầu key có thể liên hệ với mình qua nick yahoo: nguoiradizz)
  Visual Studio Premium 2012 x86
  4share.vn 784a4d4b41484c41/[buykeyplus.com]_en_visual_studio_premium_2012_x86_dvd_920758.iso. file

  Visual Studio Professioanl 2012 x86
  4share.vn 784a4d4b41484d41/[buykeyplus.com]_en_visual_studio_professional_2012_x86_dvd_920779 .iso.file

  Visual Studio Express 2012 for windows 8 (x86 + x64)
  4share.vn 2c1e191f151c1e1f/[buykeyplus.com]_en_visual_studio_express_2012_for_windows_8_x86_x 64_dvd_920749.iso.file
  Link 4share.vn Uploaded by nguoiradizz - BuyKeyPlus.com
  Link download:
  Windows 8 64bit/ Windows 8 Professional 64bit
  4share.vn 4577717d7c767475/[nguoiradizz]en_windows_8_x64_dvd_915440.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 3406010006020201/[buykeyplus.com]_en_windows_8_x64_dvd_915440.iso.file
  Languages: English
  SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

  Windows 8 32bit/ Windows 8 Professional 32bit
  4share.vn 3d0f0905040e0e0a/[nguoiradizz]en_windows_8_x86_dvd_915417.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 7a484f4e484c4843/[buykeyplus.com]_en_windows_8_x86_dvd_915417.iso.file
  Languages: English
  SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

  Windows 8 Professional VL 64bit
  4share.vn 4775737e747e7e76/[nguoiradizz]_en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso.file
  File Name:en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
  Languages:English
  SHA1:6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60

  Windows 8 Professional VL 32bit
  4share.vn 7b494f4248424e48/[nguoiradizz]_en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso.file
  File Name:en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
  Languages:English
  SHA1:548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

  Windows 8 N 64bit/ Windows 8 Professional N 64bit
  4share.vn 6250565b51565755/[nguoiradizz]_en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 4e7c7b7a7c787b7f/[buykeyplus.com]_en_windows_8_n_x64_dvd_916091.iso.file
  Languages: English
  SHA1: 774EE8E02E5473387DD3D3471D99E22B6DE5B2D5

  Windows 8 N 32bit/ Windows 8 Professional N 32bit
  4share.vn 5a686e63696e6e6e/[nguoiradizz]_en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 4577707177737c7c/[buykeyplus.com]_en_windows_8_n_x86_dvd_916097.iso.file
  Languages: English
  SHA1: D61ABA4080FA2E3C580B85632D4318676262C0A1

  Windows 8 Enterprise N 64bit
  4share.vn 5a686e6263696f68/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 5765626365606766/[buykeyplus.com]_en_windows_8_enterprise_n_x64_dvd_918052.iso.file
  Languages: English
  SHA1: AFFED62BF84DF222CBFCC38B0C21D8B7B9FC74B5

  Windows 8 Enterprise N 32bit
  4share.vn 3a080e0203090e0a/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 6250575650545a5b/[buykeyplus.com]_en_windows_8_enterprise_n_x86_dvd_918707.iso.file
  Languages: English
  SHA1: 4978D608DAE0EC468553032FD63B97A4951FE42C

  Windows 8 Enterprise 64bit
  4share.vn 5466606c6d676563/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 4d7f78797f7b7e79/[buykeyplus.com]_en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso.file
  Languages: English
  SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

  Windows 8 Enterprise 32bit
  4share.vn 4775737f7e747777/[nguoiradizz]en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso.file
  Hoặc:
  4share.vn 2113141513171117/[buykeyplus.com]_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso.file
  Languages: English
  SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656

  Windows 8 Language Pack (x86) - DVD (Multiple Languages)
  4share.vn 7446414046424c41/[buykeyplus.com]_mu_windows_8_language_pack_x86_dvd_917546.iso.fil e


  4share.vn 7446414046424c41/[buykeyplus.com]_mu_windows_8_language_pack_x86_dvd_917546.iso.fil e
  SHA1: F8734AF3D58AC80F8455857F65108F3F585F18AE

  Windows 8 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
  4share.vn 4b797e7f797d7c73/[buykeyplus.com]_mu_windows_8_language_pack_x64_dvd_917544.iso.fil e


  SHA1: 5A79DC188F8368D8A285D75075E194D15B126929

  Windows Server 2012 Debug/Checked Build (x64) - DVD (English) ( Windows Server 2012 Standard + Windows Server 2012 Datacenter)
  4share.vn 3a080f09020f0a02/[buykeyplus.com]_en_windows_server_2012_debug_checked_build_x64_dv d_917505.iso.file
  SHA1: 1E4361A1C4B55988E8069FC84AB39ACDC0095323


  Windows Server 2012 Storage Server and Foundation (x64) - DVD (English) (Windows Server 2012 Storage Server Workgroup + Windows Server 2012 Storage Server Standard + Windows Server 2012 Foundation)
  4share.vn 427077717a777273/[buykeyplus.com]_en_windows_server_2012_storage_server_and_foundat ion_x64_dvd_915793.iso.file
  SHA1: A0740FE126DA88A1F0490F071EFA66B81AC02581


  Windows Server 2012 (x64) - DVD (English) ( Windows Server 2012 Standard + Windows Server 2012 Datacenter + Windows Server 2012 Remote Desktop Services User CAL (50) + Windows Server 2012 Remote Desktop Services Device CAL (50))
  4share.vn 350700060d000506/[buykeyplus.com]_en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso.file
  SHA1: D09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA


  Windows Server 2012 Language Pack (x64) - DVD (Multiple Languages)
  4share.vn 734146404b474b40/[buykeyplus.com]_mu_windows_server_2012_language_pack_x64_dvd_9175 51.iso.file
  SHA1: 7649170854669DF9CB47907EC819FA541807E927
  Link Fshare.vn Upload by thien8xhn - hoangthienit.net
  Windows 8/ Windows 8 Professional 32 bits:
  fshare.vn/file/T0640Y76CT

  Windows 8/ Windows 8 Professional 64 bits:
  fshare.vn/file/TH5KPZDJQT

  Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)
  fshare.vn/file/TVKHTJ35CT/

  Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)
  fshare.vn/file/TYMS1FXN9T/
  Link Share.vnn.vn Uploaded by traithaibinh1610 - Sinhviensoft.com
  Link download:
  Windows 8/ Windows 8 Professional 32 bits:
  share.vnn.vn dl.php 11490562

  Windows 8/ Windows 8 Professional 64 bits:
  share.vnn.vn dl.php 11490555

  Windows 8 Enterprise 32 bits:
  share.vnn.vn dl.php 11490559

  Windows 8 Enterprise 64 bits:
  share.vnn.vn dl.php 11490629

  Windows 8 Enterprise N 32 bits:
  share.vnn.vn dl.php 11490613

  Windows 8 Enterprise N 64 bits:
  share.vnn.vn dl.php 11490592

  Windows 8 N 32bit/ Windows 8 Professional N 32bit
  share.vnn.vn dl.php 11492098

  Windows 8 N 64bit/ Windows 8 Professional N 64bit
  share.vnn.vn dl.php 11491065

  Windows 8 Pro VL 32bits
  share.vnn.vn dl.php 11491982

  Windows 8 Pro VL 64bits
  share.vnn.vn dl.php 11491264

  ----------Chúc anh em download thành công----------