Tôi đảm bảo với bạn 1000% sẽ cài được flash-player với 2 bước.

- B1: Down file về, ở đây


- B2:
Cài đặt.