Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Code giải phương trình bậc II

Share
  Thành Viên Chính Thức
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 30

  Đến từ : Tân Thạnh - Long An

  Ngày Tham gia : 28/10/2012

  Tổng số bài gửi : 2

  #1

   on Sun Oct 28, 2012 8:21 am

  program PTB2;
  uses crt;
  var
  a,b,c,D:real;
  begin
  clrscr;
  write('Nhap he so a: ');readln(a);
  write('Nhap he so b: ');readln(b);
  write('Nhap he so c: ');readln(c);
  D:=(b*b-4*a*c);

  if a=0 then writeln('Phuong trinh tro thanh bac nhat co nghiem X= ',-c/b:2:2)
  else begin
  if D<0 then writeln('Phuong trinh VO NGHIEM')
  else begin
  if D=0 then writeln('Phuong trinh co nghiem kep X= ',-b/(2*a):2:2)
  else begin
  writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet:');
  writeln('X1= ',(-b-sqrt(d))/2*a:2:2);
  writeln('X2= ',(-b+sqrt(d))/2*a:2:2);
  end;
  end;
  end;
  readln;
  end.
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 26

  Đến từ : Cần thơ

  Ngày Tham gia : 10/01/2012

  Tổng số bài gửi : 750

  #2

   on Sun Oct 28, 2012 10:23 am

  cái gì đây @@!
  Thành Viên Chính Thức
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 30

  Đến từ : Tân Thạnh - Long An

  Ngày Tham gia : 28/10/2012

  Tổng số bài gửi : 2

  #3

   on Sun Oct 28, 2012 8:53 pm

  Tony Stack đã viết:cái gì đây @@!
  Tu tu nghien cuu di
  avatar

  Giới tính : Nam

  Tuổi : 26

  Đến từ : Cần thơ

  Ngày Tham gia : 10/01/2012

  Tổng số bài gửi : 750

  #4

   on Mon Oct 29, 2012 6:36 am

  nghiên cứu gì code bạn viết sai kìa kakaka =))
  #5