Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Giúp em code bài này với !

Share
  Thành Viên Chính Thức
  avatar

  Giới tính : Nữ

  Tuổi : 24

  Đến từ : Bình Thuận

  Ngày Tham gia : 14/05/2013

  Tổng số bài gửi : 4

  #1

   on Sun Jun 09, 2013 9:38 pm


  Từ một file text có chứa ma trận (kích thước dòng và 3 cột) mô phỏng đồ
  thị có hướng. Trong đó cột đầu tiên là đỉnh xuất phát của cạnh; cột thứ hai là đỉnh kết
  thúc của cạnh; cột thứ ba là trọng lượng (trọng số) của cạnh đó. Đọc file, xử lý ma trận và
  sử dụng phương pháp Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm bất kỳ.
  Xuất ra màn hình ma trận kề, đường đi ngắn nhất giữa tất cả những đỉnh trong đồ thị .
  thks nhìu!!!