Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Ghi 4GB dữ liệu vào đĩa CD 650MB với CDImage GUI

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sat Jul 16, 2011 8:09 am

  Ghi 4GB dữ liệu vào đĩa CD 650MB với CDImage GUI

  CDImage GUI
  cho
  chép bạn “chế biến” ra tập tin hình ảnh ISO của đĩa CD từ nội dung trên
  đĩa cứng rồi sau đó dùng một trong các chương trình ghi đĩa có hỗ trợ
  ghi ISO như Nero BurningROM để tạo ra đĩa

  Chìa khóa cho việc
  ghi vượt dung lượng là ở các tập tin trùng nhau, ta cũng biết bảng phân
  phối tập tin nằm ở vị trí đầu đĩa chứa tất cả thông tin về cấu trúc tập
  tin và thư mục trên đĩa, bây giờ giả sử nếu có hai (hoặc nhiều hơn) mục
  nhập (entry) cùng trỏ đến một nội dung trên đĩa (nghĩa là chứa cùng địa
  chỉ) thì khi xem đĩa bằng chương trình quản lý tập tin kiểu Windows
  Explorer ta sẽ thấy có hai tập tin nằm ở hai thư mục khác nhau, nhưng
  thật ra đĩa chỉ chứa một tập tin duy nhất. Như vậy, nếu ta có thể can
  thiệp vào bảng phân phối tập tin này thì việc lưu trữ 10 tập tin 600MB
  giống nhau trên đĩa CD chỉ là chuyện... nhỏ.

  Và việc sử dụng phần mềm CDImage GUI với tùy chọn “-o optimize storage by encoding duplicate files only once” chính
  là giải pháp. Trước tiên bạn phải chép tất cả tập tin và thư mục muốn
  đưa lên đĩa CD vào một thư mục nào đó trên đĩa cứng (ví dụ: C:\Office
  Word 2003). Tiếp đến, bạn chạy chương trình CDImage GUI.

  1. Mục StartUp:

  - Thẻ Directories: bạn
  nhập đường dẫn đến thư mục chứa bộ nguồn (Ví dụ: D:\Working\Office Word
  2003) và đường dẫn kèm tên tập tin hình ảnh ISO sẽ được tạo ra (Ví dụ:
  C:\Working\Office Word 2003.iso) vào ô Please specify the Root Dir of your CD và Please specify a Path and Filename for the Iso File, hoặc cũng có thể nhấp vào nút rồi chọn đến từng vị trí tương ứng.

  - Thẻ Config:
  + Chọn Use internal CdImage (V.2.47) nếu muốn dùng chương trình CdImage được tích hợp sẵn trong phần mềm.

  + Chọn Use external CdImage
  nếu muốn sử dụng chương trình CdImage của riêng bạn, khi chọn tùy chọn
  này bạn sẽ phải nhập đường dẫn đến tập tin cdimage.exe vào trong ô
  Select your CDImage.Exe.

  Tại
  thẻ này, bạn có thể đánh dấu chọn mục Save your Settings on Exit để
  chương trình tự động lưu lại những thay đổi của bạn nhằm áp dụng cho lần
  chạy sau.

  2. Mục Configuration:

  - Thẻ Files:
  + “-t time stamp for all files and directories, no spaces, any delimiter”:
  cập nhật ngày tháng tạo tập tin và thư mục cho toàn bộ nội dung đĩa dựa
  vào ngày tháng bạn nhập trong ô bên dưới, theo dạng
  [tháng/ngày/năm,giờ:phút:giây].


  + “-g encode GMT time for files rather than local time”: mã hóa dạng ngày giờ tại máy tính cục bộ theo dạng GMT.

  + “-h include hidden files and directories”: đưa tất cả tập tin và thư mục ẩn có trong thư mục bộ nguồn vào luôn trong tập tin hình ảnh ISO.
  - Thẻ FileSystem:
  + “-n allow long filenames (longer than DOS 8.3 names)”:
  giữ lại cấu trúc tên tập tin theo dạng dài, nếu không chọn tùy chọn này
  thì tất cả tên tập tin trong hình ảnh ISO sẽ bị chuyển thành dạng 8.3
  như của DOS.


  + “-nt allow long filenames, restricted to NT 3.51 compatibility”: giữ tên tập tin dài theo chuẩn của Windows NT 3.51.

  + “-d don’t force lowercase filenames to uppercase”: không tự động chuyển tên tập tin chữ thường thành chữ hoa.

  - Thẻ Boot
  Nếu
  bạn muốn đĩa CD có thể khởi động được thì hãy đánh dấu vào “-b “El
  Torito” boot sector file, no spaces” rồi nhập đường dẫn đến tập tin .BIN
  có chứa vùng khởi động vào ô bên dưới, bạn cũng có thể nhấn nút rồi tìm
  đến tập tin tương ứng.

  - Thẻ Signature / CRC
  + “-o optimize storage by encoding duplicate files only once”:
  tối ưu hóa dung lượng đĩa bằng cách tìm những tập tin giống nhau trong
  bộ nguồn rồi thay đổi địa chỉ của các mục nhập trên bảng phân phối tập
  tin để chúng cùng trỏ đến một tập tin duy nhất.


  + “-os show duplicate files while creating image”: hiển thị các tập tin trùng nhau khi tạo tập tin hình ảnh ISO.
  - Thẻ Report:
  + “-w1 report non-ISO or non-Joliet compliant filenames or depth”: báo cáo cấp độ sâu hoặc tên những tập tin không theo chuẩn ISO hay Joliet.

  + “-w2 report non-DOS compliant filenames”: báo cáo những tập tin có tên không theo chuẩn DOS.

  + “-w3 report zero-length files”: báo cáo những tập tin có kích thước bằng 0.
  - Thẻ Creation:
  + “-m ignore maximum image size of 681,984,000 bytes”: cho phép tạo ra tập tin hình ảnh ISO lớn hơn 681MB.

  + “-l volume label, no spaces (e.g. –lMYLABEL)”: tạo nhãn cho đĩa CD.
  3. Mục Creation:

  sau
  khi bạn nhấn nút Start Image Creation, chương trình bắt đầu đọc thư mục
  chứa bộ nguồn trên đĩa cứng, phân tích các tập tin trong ấy rồi dựa vào
  những tùy chọn trong Configuration để tạo ra tập tin hình ảnh.
  Download: CDImage GUI Beta :[You must be registered and logged in to see this link.]


  Được sửa bởi Admin ngày Sat Jul 16, 2011 8:14 am; sửa lần 1.
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #2

   on Sat Jul 16, 2011 8:11 am

  CDImage GUI Beta 3-Ghi 4GB dữ liệu vào đĩa CD 650MB..HOT... cập nhật link mới
  Download: CDImage GUI Beta :http://www.mediafire.com/?2mnyimvcmim

  Tất cả chỉ gói gọn trong một bí quyết đơn giản, đó là phần
  mềm CDImage GUI Beta 3 của CyBerian (hoàn toàn miễn phí, tương thích với
  mọi Windows. Phần mềm này cho chép bạn “chế biến” ra tập tin hình ảnh
  ISO của đĩa CD từ nội dung trên đĩa cứng rồi sau đó dùng một trong các
  chương trình ghi đĩa có hỗ trợ ghi ISO như Nero BurningROM để tạo ra đĩa
  CD
  Chìa
  khóa cho việc ghi vượt dung lượng là ở các tập tin trùng nhau, ta cũng
  biết bảng phân phối tập tin nằm ở vị trí đầu đĩa chứa tất cả thông tin
  về cấu trúc tập tin và thư mục trên đĩa, bây giờ giả sử nếu có hai (hoặc
  nhiều hơn) mục nhập (entry) cùng trỏ đến một nội dung trên đĩa (nghĩa
  là chứa cùng địa chỉ) thì khi xem đĩa bằng chương trình quản lý tập tin
  kiểu Windows Explorer ta sẽ thấy có hai tập tin nằm ở hai thư mục khác
  nhau, nhưng thật ra đĩa chỉ chứa một tập tin duy nhất. Như vậy, nếu ta
  có thể can thiệp vào bảng phân phối tập tin này thì việc lưu trữ 10 tập
  tin 600MB giống nhau trên đĩa CD chỉ là chuyện... nhỏ.
  Và việc sử dụng phần mềm CDImage GUI với tùy chọn “-o optimize storage
  by encoding duplicate files only once” chính là giải pháp. Trước tiên
  bạn phải chép tất cả tập tin và thư mục muốn đưa lên đĩa CD vào một thư
  mục nào đó trên đĩa cứng (ví dụ: C:\eChip4in1). Tiếp đến, bạn chạy
  chương trình CDImage GUI.
  Mục StartUp:
  - Thẻ Directories: bạn nhập đường dẫn đến thư mục chứa bộ nguồn (Ví dụ:
  D:\Working\eChip4in1) và đường dẫn kèm tên tập tin hình ảnh ISO sẽ được
  tạo ra (Ví dụ: C:\Working\eChip4in1.iso) vào ô Please specify the Root
  Dir of your CD và Please specify a Path and Filename for the Iso File,
  hoặc cũng có thể nhấp vào nút Click to view full size rồi chọn đến từng
  vị trí tương ứng.
  - Thẻ Config:
  + Chọn Use internal CdImage (V.2.47) nếu muốn dùng chương trình CdImage được tích hợp sẵn trong phần mềm.
  + Chọn Use external CdImage nếu muốn sử dụng chương trình CdImage của
  riêng bạn, khi chọn tùy chọn này bạn sẽ phải nhập đường dẫn đến tập tin
  cdimage.exe vào trong ô Select your CDImage.Exe.
  Tại thẻ này, bạn có thể đánh dấu chọn mục Save your Settings on Exit để
  chương trình tự động lưu lại những thay đổi của bạn nhằm áp dụng cho lần
  chạy sau.

  Mục Configuration:
  - Thẻ Files:
  + “-t time stamp for all files and directories, no spaces, any
  delimiter”: cập nhật ngày tháng tạo tập tin và thư mục cho toàn bộ nội
  dung đĩa dựa vào ngày tháng bạn nhập trong ô bên dưới, theo dạng
  [tháng/ngày/năm,giờClick to view full sizehútây].
  + “-g encode GMT time for files rather than local time”: mã hóa dạng ngày giờ tại máy tính cục bộ theo dạng GMT.
  + “-h include hidden files and directories”: đưa tất cả tập tin và thư
  mục ẩn có trong thư mục bộ nguồn vào luôn trong tập tin hình ảnh ISO.

  - Thẻ FileSystem:
  + “-n allow long filenames (longer than DOS 8.3 names)”: giữ lại cấu
  trúc tên tập tin theo dạng dài, nếu không chọn tùy chọn này thì tất cả
  tên tập tin trong hình ảnh ISO sẽ bị chuyển thành dạng 8.3 như của DOS.
  + “-nt allow long filenames, restricted to NT 3.51 compatibility”: giữ tên tập tin dài theo chuẩn của Windows NT 3.51.
  + “-d don’t force lowercase filenames to uppercase”: không tự động chuyển tên tập tin chữ thường thành chữ hoa.
  - Thẻ Boot: nếu bạn muốn đĩa CD có thể khởi động được thì hãy đánh dấu
  vào “-b “El Torito” boot sector file, no spaces” rồi nhập đường dẫn đến
  tập tin .BIN có chứa vùng khởi động vào ô bên dưới, bạn cũng có thể nhấn
  nút Click to view full size rồi tìm đến tập tin tương ứng.

  - Thẻ Signature / CRC:
  + “-o optimize storage by encoding duplicate files only once”: tối ưu
  hóa dung lượng đĩa bằng cách tìm những tập tin giống nhau trong bộ nguồn
  rồi thay đổi địa chỉ của các mục nhập trên bảng phân phối tập tin để
  chúng cùng trỏ đến một tập tin duy nhất.
  + “-os show duplicate files while creating image”: hiển thị các tập tin trùng nhau khi tạo tập tin hình ảnh ISO.

  - Thẻ Report:
  + “-w1 report non-ISO or non-Joliet compliant filenames or depth”: báo
  cáo cấp độ sâu hoặc tên những tập tin không theo chuẩn ISO hay Joliet.
  + “-w2 report non-DOS compliant filenames”: báo cáo những tập tin có tên không theo chuẩn DOS.
  + “-w3 report zero-length files”: báo cáo những tập tin có kích thước bằng 0.

  - Thẻ Creation:
  + “-m ignore maximum image size of 681,984,000 bytes”: cho phép tạo ra tập tin hình ảnh ISO lớn hơn 681MB.
  + “-l volume label, no spaces (e.g. –lMYLABEL)”: tạo nhãn cho đĩa CD.

  Mục Creation: sau khi bạn nhấn nút Start Image Creation, chương trình
  bắt đầu đọc thư mục chứa bộ nguồn trên đĩa cứng, phân tích các tập tin
  trong ấy rồi dựa vào những tùy chọn trong Configuration để tạo ra tập
  tin hình ảnh ISO.  Download


  Code:

  http://********.net/download/23192.24fe9d87e342da8a46bf63447a1f/CDImage_GUI_beta_3.rar