Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C#

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sun Sep 25, 2011 12:38 am

  Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C#
  Ngôn ngữ C# khá đơn giản, chỉ khoảng 80 từ khóa và hơn mười mấy kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn. Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa cao khi nó thực thi những khái niệm lập trình hiện đại. C# bao gồm tất cả những hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng. Những tính chất đó hiện diện trong một ngôn ngữ lập trình hiện đại. Và ngôn ngữ C# hội đủ những điều kiện như vậy, hơn nữa nó được xây dựng trên nền tảng của hai ngôn ngữ mạnh nhất là C++ và Java.

  Ngôn ngữ C# được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft, trong đó người dẫn đầu là Anders Hejlsberg và Scott Wiltamuth. Cả hai người này điều là những người nổi tiếng, trong đó Anders Hejlsberg được biết đến là tác giả của Turbo Pascal, một ngôn ngữ lập trình PC phổ biến. Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, một trong những thành công đầu tiên của việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho lập trình client/server.

  Phần cốt lõi hay còn gọi là trái tim của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng là sự hỗ trợ của nó cho việc định nghĩa và làm việc với những lớp. Những lớp thì định nghĩa những kiểu dữ liệu mới, cho phép người phát triển mở rộng ngôn ngữ để tạo mô hình tốt hơn để giải quyết vấn đề. Ngôn ngữ C# chứa những từ khóa cho việc khai báo những kiểu lớp đối tượng mới và những phương thức hay thuộc tính của lớp, và cho việc thực thi đóng gói, kế thừa, và đa hình, ba thuộc tính cơ bản của bất cứ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

  Mục lục

  Chương 1. Microsoft.NET
  Chương 2. Ngôn ngữ C#
  Chương 3. Nền tảng ngôn ngữ C#
  Chương 4. Xây dựng lớp đối tượng
  Chương 5. Kế thừa – Đa hình
  Chương 6. Nạp chồng toán tử
  Chương 7. Cấu trúc
  Chương 8. Thực thi giao diện
  Chương 9. Mảng chỉ mục và tập hợp
  Chương 10. Xử lý chuỗi
  Chương 11. Cơ chế ủy quyền và sự kiện
  Chương 12. Các lớp cơ sở.NET
  Chương 13. Xử lý ngoại lệ
  Giáo trình “Ngôn ngữ Lập trình C#” được biên dịch và tổng hợp từ:

  Programming C#, Jesse Liberty, O’Reilly.
  C# in 21 Days, Bradley L.Jones, SAMS.
  Windows Forms Programming with C#, Erik Brown, Manning.
  MSDN Library – April 2002.

  mediafire.com ?njm99mfnw417fgy
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]