Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Source Giải Phương Trình Bậc 2 bằng C#

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sun Sep 25, 2011 12:47 am

  Source Giải Phương Trình Bậc 2 bằng C#
  Code:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;


  namespace GiaiPhuongTrinhBac2
  {
      public partial class Form1 : Form
      {
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
          }

          private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
          {

          }

          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              double a, b, c, x1, x2, delta, x;
              a = Convert.ToDouble(txtA.Text);
              b = Convert.ToDouble(txtB.Text);
              c = Convert.ToDouble(txtC.Text);

              if (a == 0)
              {
                  if (b == 0)
                  {
                      if (c == 0)
                      {
                          txtKQ.Text = "Phương Trình Vô Số Nghiệm";
                      }
                      else
                      {
                          txtKQ.Text = "Phương Trình Vô Nghiệm";
                      }
                  }
                  else
                  {
                      x = -c / b;
                      txtKQ.Text = x.ToString();
                  }
              }
              else
              {
                  delta = (b * b) - 4 * a * c;
                  txtDelta.Text = delta.ToString();
                  if (delta < 0)
                  {
                      txtKQ.Text = "Phương Trình Vô Nghiệm Vì Delta < 0";
                  }
                  else
                  {
                      if(delta == 0)
                      {
                          x = -b/(2*a);
                          txtKQ.Text = x.ToString();
                      }
                      else
                      {
                          x1 = (-b + Math.Sqrt(delta))/(2*a);
                          x2 = (-b - Math.Sqrt(delta))/(2*a);
                          txtKQ.Text = "Delta > 0 Phương Trình Có 2 Nghiệm";
                          txtx1.Text = x1.ToString();
                          txtx2.Text = x2.ToString();
                      }
                  }
                 
              }
          }

          private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              txtA.Text = "";
              txtB.Text = "";
              txtC.Text = "";
              txtDelta.Text = "";
              txtKQ.Text = "";
              txtx1.Text = "";
              txtx2.Text = "";
          }
      }
  }


  Các bạn downlink này về giải nén rồi xem nhé! Chúc các bạn thành công.
  mediafire.com ?yr32134kg31g0il
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]