Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tổng hợp giáo trình MBOOK của ĐH KHTN

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sun Sep 25, 2011 12:55 am

  Tin học văn phòng ( 1DVD - 6CD)

  1.MBooK Tin Học Văn Phòng A ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e52114cbfb8e8d
  2.MbooK Tin Học Văn Phòng B ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e09fe88a9b8f89
  3.MBooK Ôn Thi Chứng Chỉ A ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...1fecb126083d7a
  4.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Microsoft Access ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...f9b2ff6284d0b1
  5.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Photoshop ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...790cdb2c34b62e
  6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=f...6af4c083a88099

  Ngành Đồ Họa.

  1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPII_ĐHTN
  a) Mỹ Thuật cơ bản
  http://www.mediafire.com/?zqfeeemlyyk
  http://www.mediafire.com/?mzwxzh5mwpd
  http://www.mediafire.com/?2jnlvyyanjv
  http://www.mediafire.com/?vjpswzy8tbl
  http://www.mediafire.com/?yzudamdogbz
  http://www.mediafire.com/?hpxbzwpkysg

  b) Xử lý ảnh với PS CB
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/PhotoshopCB.rar Code:
  Miror:
  http://www.mediafire.com/?yzi6fdl0f2d
  http://www.mediafire.com/?mgb0yqjozfs
  http://www.mediafire.com/?l2zxwhzwii0
  http://www.mediafire.com/?sktgbkxslbo
  http://www.mediafire.com/?mhzighvucso
  http://www.mediafire.com/?dmgbbzvmomn

  c) Thiết kế mẫu với CorelDraw
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Corel.rar
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e358eb79571f46
  d) Ý tưởng thiết kế
  http://www.mediafire.com/?umcnmlxaj6v
  http://www.mediafire.com/?bfyimpnvvaz
  http://www.mediafire.com/?nyb6noxobay
  http://www.mediafire.com/?20auwwcmomt
  http://www.mediafire.com/?aj2emrdulul
  http://www.mediafire.com/?phzwl3zwmq8
  http://www.mediafire.com/?cdlewlwmeeb

  2.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPIII_ĐHTN
  a) Xu.ly.anh.voi.PS.NC
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/PhotoshopNC.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?liim2yxzn2z
  http://www.mediafire.com/?aw6m12zwsyt
  http://www.mediafire.com/?lma7ixfnmv2
  http://www.mediafire.com/?lztmvjr0czj
  http://www.mediafire.com/?ad2jmfecem7
  http://www.mediafire.com/?jmdohhfnwmk
  http://www.mediafire.com/?sw1sk1tzpws
  http://www.mediafire.com/?bet29to4dyg
  http://www.mediafire.com/?dpdt8b1so2m
  b) Dan.trang.voi.InDesign
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/InDesign.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?nolvd4dezmz
  http://www.mediafire.com/?vybvi0nbena
  http://www.mediafire.com/?b9wk2bxwmbw
  http://www.mediafire.com/?nwpl1ymbmgq
  http://www.mediafire.com/?kubkudouzbk
  http://www.mediafire.com/?iyxmuwplgbu
  http://www.mediafire.com/?lmmubnvod2s
  http://www.mediafire.com/?1o3lbh00gyb
  http://www.mediafire.com/?ttbmvao509y
  http://www.mediafire.com/?medogrpmbnw
  http://www.mediafire.com/?xv51d5ycjj0
  c) Mbook.Illustrator
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Illustrator.rar
  Mirror:
  http://www.mediafire.com/?xyadbspxiad
  http://www.mediafire.com/?vexoxxsslam
  http://www.mediafire.com/?tmcbbmwjbci
  http://www.mediafire.com/?zjz4xo1yboy
  http://www.mediafire.com/?g7kne2ztbzf
  http://www.mediafire.com/?0nm0sdvmxob
  http://www.mediafire.com/?oyl44fngwbv
  http://www.mediafire.com/?m1za0duirtb
  http://www.mediafire.com/?aymbm2wmey5
  http://www.mediafire.com/?lgnxpbzwcqi
  http://www.mediafire.com/?3kzfwcezyng
  http://www.mediafire.com/?abmmircign3
  http://www.mediafire.com/?bblmvzzgvkb
  http://www.mediafire.com/?2gtjsnx2kaj
  d) My.thuat.ung.dung
  http://www.mediafire.com/?kjehpbtdzzm
  http://www.mediafire.com/?uxybbhbm89t
  http://www.mediafire.com/?vwzs0wmg67m
  http://www.mediafire.com/?cf2pkz3dwbr
  http://www.mediafire.com/?zb2fbe4erwl
  http://www.mediafire.com/?omrghvcv7ko

  3.MBooK Thiết kế Web - HP4 ĐHTN
  a) Adobe Photoshop
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...e6ba49b5870170
  Size: 1.34GB
  b) Dreamweaver
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...3d2a850a683956
  Size: 1.4GB
  c) My thuat Web
  http://www.mediafire.com/?sharekey=d...60bd0c23d37af0
  Size: 494MB
  d) Macromedia Flash
  http://www.mediafire.com/?sharekey=6...3d2a850a683956
  Size: 1.36GB

  4.MBooK 3D Phim HP5_ĐHTN
  a) Hoat.hinh.3D
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...797a71b22f7a54
  b) Hiệu ứng phim với AffterEffect
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Affter...newthread&f=47
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...8dc52afdc7838c
  c) Ky.thuat.in
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...c36a10527c752f
  5.MBook Xử lý phim Premiere
  http://mega.1280.com/folder/5NYRHS/


  Ngành Lập trình ( 1DVD )

  1.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?zrmmm1ryzvq
  http://www.mediafire.com/?fb1ljmzzm2h
  http://www.mediafire.com/?ivxcvxeeoyl
  http://www.mediafire.com/?2lqhymdztvy
  http://www.mediafire.com/?ddbe2hnnv06

  2.MBooK Kỹ Thuật Lập Trình VB.net 2CD ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?tcuyddz1nii
  http://www.mediafire.com/?gxrcxjmmvmo
  http://www.mediafire.com/?9tbxkhot1ln
  http://www.mediafire.com/?jmxisccq994
  http://www.mediafire.com/?inyjc1pzixh
  http://www.mediafire.com/?x0s4agtptmn
  http://www.mediafire.com/?loxzoc0tpmt

  3.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Web 2CD HP4_ĐHTN
  a)LT ASP.net
  http://www.mediafire.com/?sharekey=4...549f895af58f48
  b)LT javascript
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...c0eaa3649262a8

  4.MBook Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever HP5_ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?sharekey=5...9fc3e6d137a988

  5.MBook Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống HP5_ĐHTN
  http://www.mediafire.com/?ldll6dxnjy9
  http://www.mediafire.com/?mdgntyoyrhh

  Ngành mạng máy tính( 1DVD )

  1.MBooK Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính - HPII (Video_ĐHTN)
  CD1
  http://www.mediafire.com/?dywddq9hy1i
  http://www.mediafire.com/?d4mwmxynznl
  http://www.mediafire.com/?omxvjqx2s49
  http://www.mediafire.com/?glomticywcz

  CD2
  http://www.mediafire.com/?xc9uuby0nly
  http://www.mediafire.com/?ncd4mvny1zr
  http://www.mediafire.com/?d2mwxnwmxdp
  http://www.mediafire.com/?icez9gojl94
  http://www.mediafire.com/?nvtwydnzwjh

  2.MBooK Bài tập Quản Trị Mạng Windows Server - HPIII (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?1o9cnn9bfbt
  http://www.mediafire.com/?davidgmmhel
  http://www.mediafire.com/?xdxzjyv3bmj
  http://www.mediafire.com/?mnm41ndjdi4

  3.MBooK Quản Trị Mạng Linux 2CD - HPIV (Video_ĐHTN)
  CD1
  http://www.mediafire.com/?3zlzmvwwszz
  http://www.mediafire.com/?x1wbx1zjlmh
  http://www.mediafire.com/?z2moy9hy09n
  http://www.mediafire.com/?folsokbk12l

  CD2
  http://www.mediafire.com/?3bwwjz2zics
  http://www.mediafire.com/?fsmywezuyv9
  http://www.mediafire.com/?w0om0tl0z1x

  4.MBooK Bài tập Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD - HPV (Video_ĐHTN)
  CD1
  http://www.mediafire.com/?u2ejmj1jdzl
  http://www.mediafire.com/?0ynohttgdcz
  http://www.mediafire.com/?2lefj3mtewy
  http://www.mediafire.com/?0ahssjes2hz
  http://www.mediafire.com/?1exqmwcyzgd

  CD2
  http://www.mediafire.com/?huemmo7fzo0

  Ngành công nghệ web

  1.MBooK Thiết Kế Web - HP2 ( 1CD - video minh họa)
  giống với HP4 bên ngành đồ họa

  1 DVD gồm các đĩa 2,3,4,5 :
  2.MBooK Quản Trị Dịch Vụ Mạng - HP3 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?0deulyy2by6
  http://www.mediafire.com/?modboou37vs

  3.MBooK Nhập Môn Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?bdxyh7qsmcp
  http://www.mediafire.com/?iiox5epyosz
  http://www.mediafire.com/?5ynllljwsmx

  4.MBook Kỹ Thuật Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?slda0hx2lgm
  http://www.mediafire.com/?04kmhgmohwd
  http://www.mediafire.com/?kt0mnnodpdm

  5.MBook Lập Trình Ứng Dụng Quản lý Trên Web - HP5 (Video_ĐHTN)
  http://www.mediafire.com/?0jy4vwl1bxw
  http://www.mediafire.com/?qedimawz8vv
  http://www.mediafire.com/?mj3bwlmwyui


  PassUnrar: softprovn.net
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]