Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Tổng hợp giáo trình MBOOK của ĐH KHTN

Share
  Admin
  avatar

  Giới tính : Nam

  Đến từ : TPHCM

  Ngày Tham gia : 03/04/2011

  Tổng số bài gửi : 2292

  #1

   on Sun Sep 25, 2011 12:57 am

  Tin học văn phòng ( 1DVD - 6CD)

  1.MBooK Tin Học Văn Phòng A ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=5...e52114cbfb8e8d
  2.MbooK Tin Học Văn Phòng B ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=5...e09fe88a9b8f89
  3.MBooK Ôn Thi Chứng Chỉ A ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=f...1fecb126083d7a
  4.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Microsoft Access ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=f...f9b2ff6284d0b1
  5.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Photoshop ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=f...790cdb2c34b62e
  6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=f...6af4c083a88099

  Ngành Đồ Họa.

  1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPII_ĐHTN
  a) Mỹ Thuật cơ bản
  mediafire.com ?zqfeeemlyyk
  mediafire.com ?mzwxzh5mwpd
  mediafire.com ?2jnlvyyanjv
  mediafire.com ?vjpswzy8tbl
  mediafire.com ?yzudamdogbz
  mediafire.com ?hpxbzwpkysg

  b) Xử lý ảnh với PS CB
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/PhotoshopCB.rar Code:
  Miror:
  mediafire.com ?yzi6fdl0f2d
  mediafire.com ?mgb0yqjozfs
  mediafire.com ?l2zxwhzwii0
  mediafire.com ?sktgbkxslbo
  mediafire.com ?mhzighvucso
  mediafire.com ?dmgbbzvmomn

  c) Thiết kế mẫu với CorelDraw
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Corel.rar
  mediafire.com ?sharekey=5...e358eb79571f46
  d) Ý tưởng thiết kế
  mediafire.com ?umcnmlxaj6v
  mediafire.com ?bfyimpnvvaz
  mediafire.com ?nyb6noxobay
  mediafire.com ?20auwwcmomt
  mediafire.com ?aj2emrdulul
  mediafire.com ?phzwl3zwmq8
  mediafire.com ?cdlewlwmeeb

  2.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng - HPIII_ĐHTN
  a) Xu.ly.anh.voi.PS.NC
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/PhotoshopNC.rar
  Mirror:
  mediafire.com ?liim2yxzn2z
  mediafire.com ?aw6m12zwsyt
  mediafire.com ?lma7ixfnmv2
  mediafire.com ?lztmvjr0czj
  mediafire.com ?ad2jmfecem7
  mediafire.com ?jmdohhfnwmk
  mediafire.com ?sw1sk1tzpws
  mediafire.com ?bet29to4dyg
  mediafire.com ?dpdt8b1so2m
  b) Dan.trang.voi.InDesign
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/InDesign.rar
  Mirror:
  mediafire.com ?nolvd4dezmz
  mediafire.com ?vybvi0nbena
  mediafire.com ?b9wk2bxwmbw
  mediafire.com ?nwpl1ymbmgq
  mediafire.com ?kubkudouzbk
  mediafire.com ?iyxmuwplgbu
  mediafire.com ?lmmubnvod2s
  mediafire.com ?1o3lbh00gyb
  mediafire.com ?ttbmvao509y
  mediafire.com ?medogrpmbnw
  mediafire.com ?xv51d5ycjj0
  c) Mbook.Illustrator
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Illustrator.rar
  Mirror:
  mediafire.com ?xyadbspxiad
  mediafire.com ?vexoxxsslam
  mediafire.com ?tmcbbmwjbci
  mediafire.com ?zjz4xo1yboy
  mediafire.com ?g7kne2ztbzf
  mediafire.com ?0nm0sdvmxob
  mediafire.com ?oyl44fngwbv
  mediafire.com ?m1za0duirtb
  mediafire.com ?aymbm2wmey5
  mediafire.com ?lgnxpbzwcqi
  mediafire.com ?3kzfwcezyng
  mediafire.com ?abmmircign3
  mediafire.com ?bblmvzzgvkb
  mediafire.com ?2gtjsnx2kaj
  d) My.thuat.ung.dung
  mediafire.com ?kjehpbtdzzm
  mediafire.com ?uxybbhbm89t
  mediafire.com ?vwzs0wmg67m
  mediafire.com ?cf2pkz3dwbr
  mediafire.com ?zb2fbe4erwl
  mediafire.com ?omrghvcv7ko

  3.MBooK Thiết kế Web - HP4 ĐHTN
  a) Adobe Photoshop
  mediafire.com ?sharekey=6...e6ba49b5870170
  Size: 1.34GB
  b) Dreamweaver
  mediafire.com ?sharekey=6...3d2a850a683956
  Size: 1.4GB
  c) My thuat Web
  mediafire.com ?sharekey=d...60bd0c23d37af0
  Size: 494MB
  d) Macromedia Flash
  mediafire.com ?sharekey=6...3d2a850a683956
  Size: 1.36GB

  4.MBooK 3D Phim HP5_ĐHTN
  a) Hoat.hinh.3D
  mediafire.com ?sharekey=5...797a71b22f7a54
  b) Hiệu ứng phim với AffterEffect
  http://dohoa.dyndns.org/mbook/Affter...newthread&f=47
  mediafire.com ?sharekey=5...8dc52afdc7838c
  c) Ky.thuat.in
  mediafire.com ?sharekey=5...c36a10527c752f
  5.MBook Xử lý phim Premiere
  http://mega.1280.com/folder/5NYRHS/


  Ngành Lập trình ( 1DVD )

  1.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý ĐHTN
  mediafire.com ?zrmmm1ryzvq
  mediafire.com ?fb1ljmzzm2h
  mediafire.com ?ivxcvxeeoyl
  mediafire.com ?2lqhymdztvy
  mediafire.com ?ddbe2hnnv06

  2.MBooK Kỹ Thuật Lập Trình VB.net 2CD ĐHTN
  mediafire.com ?tcuyddz1nii
  mediafire.com ?gxrcxjmmvmo
  mediafire.com ?9tbxkhot1ln
  mediafire.com ?jmxisccq994
  mediafire.com ?inyjc1pzixh
  mediafire.com ?x0s4agtptmn
  mediafire.com ?loxzoc0tpmt

  3.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Web 2CD HP4_ĐHTN
  a)LT ASP.net
  mediafire.com ?sharekey=4...549f895af58f48
  b)LT javascript
  mediafire.com ?sharekey=5...c0eaa3649262a8

  4.MBook Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever HP5_ĐHTN
  mediafire.com ?sharekey=5...9fc3e6d137a988

  5.MBook Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống HP5_ĐHTN
  mediafire.com ?ldll6dxnjy9
  mediafire.com ?mdgntyoyrhh

  Ngành mạng máy tính( 1DVD )

  1.MBooK Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính - HPII (Video_ĐHTN)
  CD1
  mediafire.com ?dywddq9hy1i
  mediafire.com ?d4mwmxynznl
  mediafire.com ?omxvjqx2s49
  mediafire.com ?glomticywcz

  CD2
  mediafire.com ?xc9uuby0nly
  mediafire.com ?ncd4mvny1zr
  mediafire.com ?d2mwxnwmxdp
  mediafire.com ?icez9gojl94
  mediafire.com ?nvtwydnzwjh

  2.MBooK Bài tập Quản Trị Mạng Windows Server - HPIII (Video_ĐHTN)
  mediafire.com ?1o9cnn9bfbt
  mediafire.com ?davidgmmhel
  mediafire.com ?xdxzjyv3bmj
  mediafire.com ?mnm41ndjdi4

  3.MBooK Quản Trị Mạng Linux 2CD - HPIV (Video_ĐHTN)
  CD1
  mediafire.com ?3zlzmvwwszz
  mediafire.com ?x1wbx1zjlmh
  mediafire.com ?z2moy9hy09n
  mediafire.com ?folsokbk12l

  CD2
  mediafire.com ?3bwwjz2zics
  mediafire.com ?fsmywezuyv9
  mediafire.com ?w0om0tl0z1x

  4.MBooK Bài tập Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD - HPV (Video_ĐHTN)
  CD1
  mediafire.com ?u2ejmj1jdzl
  mediafire.com ?0ynohttgdcz
  mediafire.com ?2lefj3mtewy
  mediafire.com ?0ahssjes2hz
  mediafire.com ?1exqmwcyzgd

  CD2
  mediafire.com ?huemmo7fzo0

  Ngành công nghệ web

  1.MBooK Thiết Kế Web - HP2 ( 1CD - video minh họa)
  giống với HP4 bên ngành đồ họa

  1 DVD gồm các đĩa 2,3,4,5 :
  2.MBooK Quản Trị Dịch Vụ Mạng - HP3 (Video_ĐHTN)
  mediafire.com ?0deulyy2by6
  mediafire.com ?modboou37vs

  3.MBooK Nhập Môn Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)
  mediafire.com ?bdxyh7qsmcp
  mediafire.com ?iiox5epyosz
  mediafire.com ?5ynllljwsmx

  4.MBook Kỹ Thuật Lập Trình Web - HP4 (Video_ĐHTN)
  mediafire.com ?slda0hx2lgm
  mediafire.com ?04kmhgmohwd
  mediafire.com ?kt0mnnodpdm

  5.MBook Lập Trình Ứng Dụng Quản lý Trên Web - HP5 (Video_ĐHTN)
  mediafire.com ?0jy4vwl1bxw
  mediafire.com ?qedimawz8vv
  mediafire.com ?mj3bwlmwyui


  PassUnrar: softprovn.net
  [Click để xem tài sản / chữ kí của Admin]